Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Avatud haridusruum IKT-vahendite abiga – tõestuspõhine haridus

12. november 2014

Eesti Teadusagentuuri Brüsseli T&A kontaktbürool koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga korraldasid 12. novembril seminari “Avatud haridusruum IKT-vahendite abiga – tõestuspõhine haridus ”. Üritus leidis aset Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. 50 kohalolnud külalise seas oli esindajaid Euroopa Komisjonist, Tallinna ning Leuveni Ülikoolist, Brüsselis resideeruvatest ülikoolide katuseorganisatsioonidest, liikmesriikide alalistest esindustest ning IGLO võrgustikust.

Ürituse eesmärgiks oli tutvustada Euroopa Liidu algatust “Avatud haridusruum” läbi paindlikku õppe. Avatud ja paindliku õppe algatuse sihiks on Euroopas olemasoleva IKT potentsiaali täielik rakendamine, selleks et parandada haridus- ja koolitussüsteeme ning viia need vastavusse digitaalmaailma poolt pakutavate võimalustega. Avatud haridusruumi kaudu soovitakse pakkuda kodanikele võimalust omandada uusi teadmiseid olenemata füüsilisest asukohast, kasutades selleks mistahes seadmeid.

Ürituse raames tutvustati Tallinna ja Leuveni Ülikooli teadusgruppide arendusi uudsete õpimeetodite ning –rakenduste väljatöötamisel. Tallinna Ülikooli esindasid PhD Tobias Ley ning PhD Grete Arro, kes kõnelesid vastavalt õpianalüütikast ning innovatiivsete õpimeetodite tarbeks loodud lahendustest. TLÜ koostööpartneri, Leuveni ülikooli inimese- arvuti suhtlemisviise uuriva teadusgrupi professori Katrien Verberti ettekande teemaks oli samuti õpianalüütika rakendused. Eesti kogemustest IKT-l põhineva õppe vallas kõneles Haridus- ja Teadusministeeriumi IT-nõunik, hr Jaak Anton.

Seminaril osalesid ka Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri peadirektoraadi töötajad, arutati Euroopa Komisjoni 2013. a teatis “Avatud haridusruum: Innovatiivsed õpetamis- ja õppemeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud õppematerjalide kaudu” rakendamise hetkeolukorra üle, samuti esitleti värsket Euroopa Komisjoni kõrghariduse moderniseerimise ekspertgrupi poolt 22. oktoobril väljastatud raportit: “Uued õpetamis- ja õppemeetodid  ülikoolides”.

Arutletud teemade kokkuvõtena jõuti järeldusele, et kuigi paljudes Euroopa riikides on infrastruktuurialane suutlikkus ja valmisolek hea, on arenguruumi õpetajate väljaõppe osas. Euroopa Struktuurifondide rahasid julgustatakse kasutama mitte vaid arvutite soetamiseks ja lairiba ühenduse loomiseks, vaid ka õpetajate ning õpilaste treeningprogrammide tarbeks. Õppimist lihtsustavad tehnoloogiad ja meetodid, nagu näiteks õpianalüütikal põhinev tarkvara ning aplikatsioonid, on juba väljatöötatud, vajalik on sobiva metoodika rakendamine, selleks et jõuda tuleviku väljakutsetele vastavate tulemusteni – personaalne, avatud ning tõestuspõhine haridus.

Seminari ettekanded on võimalik leida aadressilt: https://www.dropbox.com/sh/l2itrxtz4nupa5b/AADYdkB9DmSQOpbJE67tKNxia?dl=0

Kokkuvõte seminarist

Taustainfo seminarile

Täpsem info

Kuupäev:
12. november 2014