Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Üritus on toimunud.

Koolide ja kooliväliste partnerite koostööseminar

8. juuni, 15:00 - 17:00

Usutavasti ei vaidle keegi vastu, et kooliharidus peaks olema huvitav, päriseluga seotud ning valmistama noori võimalikult adekvaatselt ja mitmekesiselt ette edasiseks eluks. Seekordsel seminaril kuulemegi kogemuslugusid, kuidas saavad ettevõtted ja koolid üheskoos läbi praktilise õppe noortele töömaailma ja ettevõtlust tutvustada. Elulähedane õpe pakub põnevust ka noortele ning aitab paremini mõista, milliseid oskusi ja teadmisi on erinevateks elukutseteks vaja.
 
Koostööseminari eesmärk on tutvustada juba toimivate heade praktikate kaudu erinevaid võimalusi, kuidas koolid ja ettevõtted/asutused saavad ühiselt tegutsedes muuta noorte kooliharidust mitmekesisemaks, siduda õppetöö rohkem päriseluliste olukordadega ja panustada seeläbi õpilaste teadlikumate karjäärivalikute/tulevikuplaanide kujunemisse.
 
Seminar toimub 8. juunil kell 15.00-17.00 Zoomis. Registreerimine: https://www.koda.ee/et/koostooseminar
 
SIHTGRUPP
Veebiseminarile ootame kõiki, kes on kooli või asutuse/ettevõtte/organisatsiooni poolt valmis õpet läbi koostöö praktilisemaks muutma ning vajavadi ideid.
 
ESINEJAD
Tuuli Mekk, KNÜ juhatuse liige
Karjäärinõustaja jagab häid praktikaid, kuidas partnereid õppesse kaasates toetada õppijate karjäärivalikuid ja tekitada seost õppeainete ja nende kasutusvõimaluste vahel erinevatel elualadel. Kuidas ettevõtja saab panustada valdkonna arengusse ning järelkasvu kasvatamisesse ja seda kooli, õpetajaga koostööd kavandades. Tutvustamisele tulevad olulised sammud õppekäigu (sh töövarjutamise või projektiõppe) kavandamisel ning õppekäigu planeerimist ja õpikogemuse mõtestamist toetavad materjalid. Kogemuse mõtestamise kaudu (töölehed, vestlus, toetavad küsimused, jm) toimub noore enesemääratluspädevuse arendamine ehk kujuneb arusaamine endast ja oma soovidest, märgatakse olulisi tegureid ja leitakse üles ka motivatsioon, huvi õppimise vastu.
 
Rakvere Reaalkooli huvijuht Sirli Vahula ja õppejuht Kadri Vahula
Kooli esindajad jagavad head praktikat kooli ülitoredast ja praktilisest karjääripäevast, kus osalesid paljud kohalikud ettevõtjad, asutused, lapsevanemad, vilistlased, töötubadest said osa kogu kooli õpilased ning kaasatud oli koolimeeskond. Koostöötegevuse eesmärk oli tutvustada erilaadseid ameteid ja tööülesandeid ning ettevõtluskeskkonda. Õpilased olid nii vaimustuses, et soovivad juba järgmiseks korraks esinejad pakkuda. Rakvere Reaalkoolis on teisigi koostöiseid õppetegevusi, näiteks teaduskohvik. Kuidas õppes teadust toiduga siduda, kuidas kogukonda õpetama kaasata ja kuidas koolimeeskonnaga ühiselt suuri tegusid teha, seda kõike kuulemegi seminaril.
 
Rudolf Gustav Hanni, Kirjastuse Seik tegevjuht
Rudolf on nõustanud paljusid noori mentorina ja esinenud koolides ning ka lasteaiarühmas. Ta jagab lahkelt enda praktikaid ja ideid, mida ettevõtjana õpilastega teha ja kuidas noori uute teadmiste ja oskuste omandamisel toetada neid praktiliselt kaasates. Nimelt on noored tema firma tegevustesse on värskete ideedega väga edukalt panustanud, ise õppides ja eduelamusest inspireerudes. Samuti jagab ta soovitusi, kuidas ettevõtjana leida kooliga koostöökoht.
 
Marek Mekk, MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla asutaja liige ja mentor
Sulle võib tunduda uskumatu, et paljude jaoks on noortekeskused ikka veel n-ö lastehoiu kapid, kuhu vajadusel oma jõnglane pistetakse või hoopis bussijaama pikendus või pikapäevarühm. No see viimane on juba päris hea arvamus, sest tõesti paljudes noortekeskuses tegeletakse noorte järjele aitamisega. Tihti levib ka arvamus, et seal käivad koos ainult pätid, aga kui nad noortekas ei käiks, siis kus nad oleksid? Tegelikult on tänapäevased noortekeskused järjest rohkem meie noori toetavad, julgustavad ning inspireerivad kohad. Noored tunnevad end seal turvaliselt. Noortekeskuses toimub väga palju aktiivõpet ja seda kõike läbi mitteformaalse õppimise. Aga miks peaksid noorte arengu toetamisel noortekeskus ja kool koostööd tegema?
 
Imbi Raudkivi, Läänemaa Ühisgümnaasiumi majandusainete ja geograafiaõpetaja, majandussuuna juht
Monika Undo, Läänemaa Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kuidas kool ja ettevõtjad Läänemaal üksteist leiavad ja omavahel koostööd teevad? Milliseid kogemusi, oskusi on andnud õpilastele ettevõtete külastused ja kohtumised, kuidas on nad uusi teadmisi saanud kasutada ning millist kasu näevad karjääri planeerimisel? Kuidas õpilased panustavad kohalike ettevõtete töösse ehk milline on koostöö kasulikkus koostööpartneritele, näiteks väikesaarel? Mida arvavad õpilased teistmoodi õppimismeetoditest? Kuidas teha koolisiseselt koostööd ehk nt lõimida eesti keel turundusega ja ühendada teooria ja praktika ning kõik niidiotsad üheks tervikuks siduda nii, et õpilastel teadmised paremini kinnistuks ja nad saaks tugeva aluspõhja majandusalastes teadmistes ja eesti keeles? Kuuleme erinevaid inspireerivaid kogemusi Läänemaa Ühisgümnaasiumi näitel.
 
Seminari modereerib Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi üldhariduse koordinaator.
 
 
Seminar toimub koostöövõrgustiku Ettevõtlikkuse edendamiseks, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Noorteameti ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu koostöös.

Täpsem info

Kuupäev:
8. juuni
Aeg:
15:00 - 17:00
Kategooria: