RITA 2 uuringute lõpuseminar

Kõikidel ministeeriumitel oli aastatel 2016 – 2021 võimalus valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi (RITA) toel tellida poliitikakujundamiseks vajalikke rakendusuuringuid,...