Uuringus analüüsitakse Eestist välja investeerinud ettevõtteid 

Uuringu  “Eesti ettevõtete Eestist välja tehtavate välisinvesteeringute uuring” eesmärk on iseloomustada ja kategoriseerida Eestist välja laienenud ettevõtteid, selgitada laienemise motiive ja sellega seotud probleeme ning uurida riigipoolse toe vajadust laienemistegevuse soodustamiseks. 

Uuring sisaldab kolme suuremat uurimissuunda: 1. Eestist välja investeerinud ettevõtete eripärade, motiivide ja investeeringute majandusliku tähenduse selgitamine; 2. riigi rolli ja võimaluste uurimine Eesti ettevõtete välisinvesteeringute soodustamiseks; 3. süsteemse lähenemise väljatöötamine riigi vaates kasuliku Eestist välja investeerimise potentsiaaliga ettevõtete tuvastamiseks.

Projekti tulemusena on välja selgitatud karakteristikud nende Eesti ettevõtete jaoks, mis on teinud välisriikidesse otseinvesteeringuid. Tulemused annavad ülevaate, milliste probleemidega on Eesti ettevõtted välisriikidesse laienemisel kokku puutunud ning kuidas need on lahenenud. Selgineb vajadus riigi toe järele. Uuringu tulemusena valmivad poliitikasoovitused, võimalik juhtimismudel ja tööriist, mis soodustab potentsiaalsete Eesti ettevõtete tuvastamist, mis võivad plaanida välisriikidesse laienemist. 

Uuringu on tellinud EAS  ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. See valmib Tartu Ülikooli projektina, mida juhib Urmas Varblane. Projekt lõpeb 2022 IV kvartalis. 

Uuringut rahastatakse RITA tegevusest 4 (TAI poliitika seire uuringud). RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Selle kaudu rahastatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

 

Lisainfo:
Merili Tamson
Analüütik
+372 730 0377
merili.tamson@etag.ee
www.etag.ee