Uut raamprogrammi “Euroopa horisont” tutvustavad veebinarid jaanuaris ja veebruaris

Eesti Teadusagentuur korraldab alates 2021.a jaanuarist sissejuhatavad veebiseminarid EL uue teadus- arendus- ja innovatsioonitegevuse raamprogrammi „Euroopa horisont“ tutvustuseks.

„Euroopa horisondi“ tööprogrammid ja mudelleping avaldatakse alles 2021. a aprillis, seetõttu on osa infot veel lõplikult kinnitamata. Saame siiski anda teile üldise ülevaate uuest raamprogrammist ja osalemise tingimustest ning olulisematest muudatustest võrreldes lõppeva raamprogrammiga. Alates aprillist korraldame juba põhjalikumad infoüritused avanevate taotlusvooruse tutvustamiseks.

Veebinarid toimuvad jaanuaris ja veebruaris neljapäeva hommikuti. Kohtade arv on piiratud, kuid suure huvi korral kordame veebinare. Osalemiseks on vajalik registreerumine. Veebinarid on eestikeelsed. Ingliskeelsed veebinarid kuulutame välja jaanuaris.

7. jaanuar kell 10:00-12:00
Euroopa horisondi I sammas: ERC, MSCA ja teaduse infrastruktuurid
https://etag.clickmeeting.com/euroopa-horisondi-i-sammas-erc-msca-teaduse-infrastruktuurid/register?_ga=2.237166464.1417485204.1608564702-1798702160.1590410968

21. jaanuar kell 10:00-12:00
Euroopa horisondi üldised osalustingimused
https://etag.clickmeeting.com/euroopa-horisont-uldised-osalustingimused/register?_ga=2.24875578.1417485204.1608564702-1798702160.1590410968

4. veebruar kell 10:00-12:00
Euroopa horisondi II sammas: globaalsed väljakutsed ja Euroopa konkurentsivõime
https://etag.clickmeeting.com/euroopa-horisondi-ii-sammas-globaalsed-valjakutsed-ja-euroopa-konkurentsivoime/register?_ga=2.28432316.1417485204.1608564702-1798702160.1590410968

11. veebruar kell 10:00-12:00
Euroopa horisondi III sammas: innovaatiline Euroopa
https://etag.clickmeeting.com/euroopa-horisondi-iii-sammas-innovaatiline-euroopa/register?_ga=2.259653386.1417485204.1608564702-1798702160.1590410968

18. veebruar kell 10:00-12:00
Euroopa horisont: Osaluse laiendamine ja ERA tugevdamine
https://etag.clickmeeting.com/euroopa-horisont-osaluse-laiendamine-ja-era-tugevdamine/register?_ga=2.36869024.1417485204.1608564702-1798702160.1590410968