Science Europe

Science Europe on Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide ja  suurte teadusasutuste ühendus, mille eesmärk on toetada Euroopa teadust ja Euroopa Teadusruumi.

Science Europe esindab oma liikmesorganisatsioonide (ühendusse  kuulub 36 organisatsiooni 27 Euroopa riigist) ühiseid huve Euroopa  teaduspoliitikate kujundamisel, toetab ja soodustab oma liikmete koostööd  informatsiooni ja paremate praktikate jagamise kaudu ning on koostööplatvormiks liikmesorganisatsioonide ja riikide teadust juhtivate valitsusasutuste vahel.

Science Europe’i liikmesorganisatsioonide koostöövormideks on temaatilised töörühmad, teaduspoliitika temaatilised võrgustikud ning lühiajaliste ülesannete täitmiseks moodustatavad rakkerühmad, mille tööd aitab korraldada Brüsselis asuv ühenduse büroo.

Science Europe’i tegevust rahastatakse liikmesorganisatsioonidelt kogutavatest liikmemaksudest. Juriidiliselt on Science Europe Belgia seaduste aluse tegutsev mittetulundusühing.

Science Europe asutati 2011. aastal. Eesti Teadusagentuur on üks Science Europe’i asutajaliikmetest. Teadusagentuuri esindab üldkogul juhatuse esimees Anu Noorma.