7. raamprogramm

Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm

7. raamprogramm on põhiliseks rahvusvaheliste teadusprojektide rahastamise vahendiks Euroopas. Programm kestab ajavahemikul 2007–2013, seda haldab Euroopa Komisjon ja selle kogueelarveks on 53,2 miljardit eurot. Raamprogramm on struktureeritud eraldi valdkondlikeks blokkideks ja alaprogrammideks, kus toimuvad regulaarselt projektikonkursid. Kogu raamprogrammi kohta käiv info on koondatud andmebaasi CORDIS.

Tänaseks on Eesti teadlastele 7. raamprogrammi projektide raames eraldatud üle 25 miljoni euro. Eesti partneriteks on 1647 organisatsiooni 62-st riigist. Eesti edukuse määr on 23,1%, mis on mõnevõrra kõrgem võrreldes EL-27 keskmise 21,8%-ga. Info Eesti edukate projektide kohta on koondatud  edukate projektide andmebaasi ning Eesti edukusest lähemalt saab lugeda siit.

Kes saavad osaleda?

Osalemine on avatud kõigile – ülikoolidele, teadusasutustele, ettevõtetele, riiklikele asutustele, mittetulundussektorile ning eraisikutele.
Kõiki taotlejaid nõustab tasuta sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

Raha on võimalik taotleda projektidele:
1. milles osaleb partneritena mitu riiki;
2. mis on teaduslikult uudsed ja sisaldavad ka praktilist majanduslikku potentsiaali;
3. mille teema vastab alaprogrammi tööprogrammile.

Kuidas alustada? 

1. Tutvuge 7RP reeglistikuga  (vastavas valdkonnas avatud konkursid, tööprogramm – vt lähemalt vastava alaprogrammi lehte). Vajadusel konsulteerige vastava valdkonna konsultandiga Eesti Teadusagentuurist.
2. Leidke partnerid EL-ist või osalejad väljastpoolt EL-i, kes jagavad teie visiooni ning kellega saaksite teha koostööd.
3. Esitage Euroopa Komisjonile oma taotlus lähtudes projektikonkursside tähtaegadest ning vastavast tööprogrammist.
4. Euroopa Komisjon tagab teie taotluse põhjaliku hindamise 3–7 sõltumatu hindaja poolt, kelleks on vastava valdkonna eksperdid.
5. Komisjon teavitab teid hindamise tulemustest. Kui need on positiivsed, alustatakse lepinguläbirääkimisi.
6. Leping allkirjastatakse ning projekt algab.

 Millest koosneb seitsmes raamprogramm?

Seitsmes raamprogramm koosneb neljast põhilisest tegevuse blokist, mis moodustavad neli eriprogrammi, lisaks viies tuumauuringute eriprogramm:

Koostöö – toetab tööstus- ja akadeemiliste ringkondade vahelist koostööd, saavutamaks juhtpositsiooni tehnoloogia võtmevaldkondades
Ideed – rakendajaks on Euroopa Teadusnõukogu, toetab teaduse eesliinidel teostatavaid uuringuid
Inimesed – toetab nii Euroopast kui ka väljastpoolt pärit teadlaste mobiilsust ja karjääri arengut
Võimekus – aitab välja arendada teadusuuringute alast võimekust, mida Euroopa vajab eduka teadmistepõhise majanduse ülesehitamiseks.
Euratom programm – tuumauuringud ning tuumaenergia alane koolitus; arendab Euroopa tuumalõhustamise ning -sünteesi alast võimekust.