Horisont 2020 konsultandid

Nimi Valdkond Kontakt
Maarja Adojaan
 • Eesti Horisont 2020 koordinaator
Tel: 731 7355
E-post: maarja.adojaan@etag.ee
Margit Suuroja
 • ERA-NET Cofund
 • Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
 • RV koostööprogrammid
Tel: 731 7360
E-post: margit.suuroja@etag.ee 

Kerli Reintamm
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
 • Euratom
Tel: 731 7351
Mob: 5382 6613
E-post: kerli.reintamm@etag.ee

Argo Soon
 • Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
 • Tehnoloogiate ühisalgatused (JTI)
 • Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)
Tel: 730 0372
Mob: 515 3424
E-post: argo.soon@etag.ee

Katrin Kello
 • Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond
 • COST
Tel: 731 7361
E-post: katrin.kello@etag.ee
Katrin Saar
 • Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus
Tel: 731 7386
E-post: katrin.saar@etag.ee

Kristi Auli
 • Koordinaator (infopäevad, koolitused, konverentsid)
 • Horisont 2020 portaali toimetaja
Tel: 730 0376
Mob: 521 4546
E-post: kristi.auli@etag.ee

Kristin Kraav
 • Euroopa Teadusnõukogu
 • Marie Skłodowska-Curie tegevused
 • Osaluse laiendamine (ERA õppetoolid, Twinning, Teaming)
Tel: 730 0337
Mob: 501 3482
E-post: kristin.kraav@etag.ee
Maarja Soonberg
 • Turvaline ühiskond
Tel: 731 7387
E-post: maarja.soonberg@etag.ee   
 

Margit Ilves

 • Juriidilised ja finantsküsimused
 • Riskikapitali kättesaadavus
 • VKEd
 • Euroopa Innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT)
Tel: 731 7352
E-post: margit.ilves@etag.ee

Maria Habicht
 • Turvaline, puhas ja tõhus energia
 • Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport
 • BONUS
Tel: 730 0327
Mob: 517 4058
E-post: maria.habicht@etag.ee
 

Priit Tamm

 

 • Euroopa Teadustaristu
Tel: 730 0374
Mob: 501 6624
E-post: priit.tamm@etag.ee

Siiri Kolka
 • Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks
Tel: 730 0338
E-post: siiri.kolka@etg.ee 
 

Priit Kilgas

 • Kliimameetmed ja keskkond
 • Ressursitõhusus ja toorained
 • Teaduse ühise kavandamise algatused (JPI)
Tel: 730 0322
E-post: priit.kilgas@etag.ee 
Anna Mossolova
 • Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Centre – JRC)
  Eesti kontakt (NCP)
Tel: 731 7362
E-post: anna.mossolova@etag.ee