CERN

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Helen Asuküla-Tõkke
Tel 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN) on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on võimaldada teadlastele tehnilised lahendused universumi ülesehituse uurimiseks. CERNi laboratoorium asub Prantsuse-Šveitsi piiril Genfi linna juures ning hõlmab endas mitmeid osakeste kiirendeid ja eksperimente. Nende seas on ka maailma suurim ja võimsaim osakeste kiirendi Suur Hadronite Põrguti (LHC). CERN tegeleb ka kõigi muude tegevustega, mis on vajalikud sellise teadustaristu ülalpidamiseks ja arendamiseks – rakendusliku füüsika ja materjaliteaduse uurimused, tehnoloogiate arendamine, inseneeria- ja ehitustööd, IT lahendused jne.

Eesti sai CERNi assotsieerunud liikmeks (täisliikmelisuse eelstaadiumis) 2021. aastal. Eestit esindab CERNis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Näited Eesti tegemistest:

  • KBFI osaleb CMS eksperimendis, KBFI-s asub CMS detektori Tier-2 taseme arvutuskeskus
  • Tartu Ülikool osalevad Crystal Clear Collaboration, CLIC, CLOUD ja COMPASS koostöödes
  • Tallinna Tehnikaülikool osaleb I.FAST projektis ja CMS-BRIL eksperimendis
  • Teadusasutused KBFI, TÜ, TalTech ja ettevõtted NPM Silmet, Testonica ja Gscan on allkirjastanud koostöölepingu järgmise põlvkonna osakestekiirendi projektiga FCC projektiga

Tutvu kokkuvõttega CERNi teadustöö- ja praktikaprogrammidest! Kõik käimasolevad CERNi tööpakkumised ja lähetusprogrammide konkursid leiab CERNi tööportaalist.