ESA

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Helen Asuküla-Tõkke
Tel 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on rahvusvaheline organisatsioon, mille missioon on kujundada Euroopa kosmose võimekust ja tagada, et investeeringud kosmosesse toovad kasu nii Euroopa kodanikele kui ka kogu maailmale. ESA tegeleb kõigi kosmose rahumeelsete kasutamise valdkondadega: kosmose teadusmissioonid, Maa kaugseire, satelliitnavigatsioon, telekommunikatsioon, mehitatud kosmoselennud, kanderaketid, tehnoloogia arendus jne. Tihe koostöö käib ka Euroopa Liiduga, kellega koos ESA arendab globaalset positsioneerimissüsteemi Galileo ning Maa seire ja jälgimise programmi Copernicus.

Näiteid Eesti tegemistest:

ESAsse kuuluvad 22 liikmesriiki, Eesti sai ESA liikmesriigiks 2015. aastal. Eestit esindab ESAs Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Peamiseks kontaktpunktiks ESA teemadel on Eesti Kosmosebüroo, mis kuulub EASi ja KredExi ühendasutuse alla.

Tutvu kokkuvõttega ESA teadustöö- ja praktikaprogrammidest. Kõik käimasolevad konkursid ja tööpakkumised leiab ESA tööportaalis: https://jobs.esa.int/.