RITA2 uuringute lõpuseminar: teadmispõhise poliitikakujundamise toetamine

Kõikidel ministeeriumitel oli aastatel 2016 – 2021 võimalus valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi (RITA) toel tellida poliitikakujundamiseks vajalikke rakendusuuringuid, mida ETAG kaasrahastas erinevatel ajahetkedel 50 – 90% ulatuses. Selle aja jooksul tellisid ministeeriumid 5,68 miljoni euro eest ligi 120 uuringut, mida on vaja nende igapäevatöös.

ETAG korraldab koos ministeeriumitega seminari, kus ministeeriumid tutvustavad RITA raames tellitud uuringute tulemuste rakendamist ning uuringute tellimisega seotud probleeme ning õppetunde. Uuringute tegemisest ning sellega seotud väljakutsetest annavad omapoolse ülevaate ka uuringute tegijad.

Tutvustusüritusele on oodatud nii teadlased, poliitikakujundajad kui ka kõik muud huvilised. Üritus toimub Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60a/A1 4. korrus) 25. jaanuaril 2023, kell 10.00 – 16.30. Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 16. jaanuariks SIIN

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. RITA raames tehtud uuringute lõpparuanded on kättesaadavad SIIN.

 

Päevakava:

10.00-10.15 Registreerumine ja kohv
10.15-10.30 Avasõnad, ETAG
10.30-12.00 Ministeeriumide ettekanded: uuringute tulemuste rakendamine ministeerimite igapäevatöös, uuringute tellimise kitsaskohad ning probleemid, nendega seotud õppetunnid 
12.00-13.00 LÕUNA
13.00-14.45 Ministeeriumide ettekanded, arutelu
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.00 Uuringute elluviijate ettekanded: milliseid väljakutseid näevad uuringute tegijad, täites ministeeriumite tellimisel uuringuid, kuidas neid lahendada?
16.00-16.30 Arutelu ja lõpetamine