Haridusministeerium kinnitas teadus- ja arendustegevuste rakendamise programmi 

Eelmisel nädalal allkirjastas haridus- ja teadusminister programmi teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise võimekuse tõstmine ühiskonnas, lühendatult RITA+. Tõukefondidest kaasrahastatava seitsme aasta pikkuse programmi raames toetatakse mitmeid riigile olulisi teadus- ja arendustegevusi. 

RITA+ jätkab eelneva perioodi jälgedes, olles suunatud riigile vajalike rakendusuuringute tellimisele, kuid võrreldes varasemaga keskendub programm Eesti nutika spetsialiseerumise valdkondadele. 

Programmi eelarve ulatub 20 miljoni euroni ning lisaks uuringute tellimisele toetab RITA+ ka ministeeriumite teadusnõunike ning erialaliitude arendusnõunike tegevust, nende pädevuse tõstmist, õppereise ning omavahelist võrgustamist ning kogemuste jagamist. 

Muu hulgas panustab RITA+ ka teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) strateegia elluviimise ja seirega seotud tegevusi ning Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) platvormi arendusi. 

Täpsema info programmi kohta etag.ee/rahastamine/programmid/rita/ 

 

Lisainfo:
Liina Eek
teaduspoliitika valdkonna juht
liina.eek@etag.ee
+372 5300 1912