Research in Estonia

Eesti teaduse rahvusvahelise turundamise eesmärgiks on arendada Eesti teaduse rahvusvahelist kuvandit ja soodustada väliskoostööd. Teadusagentuur viib rahvusvahelisi turunduskommunikatsioonitegevusi läbi Mobilitas 3.0 programmi raames ning “Research in Estonia” tegevuste kaudu.

Turundustegevuste sihtrühmaks on välisteadlased, rahvusvahelised poliitikakujundajad ja teaduskoostööorganisatsioonid ning teadmusmahukas ettevõtlus. Sihtgruppideni jõudmiseks viiakse ellu erinevaid turundustegevusi nii Eestis kui välismaal: jagatakse ajakohast infot Eesti teadussüsteemi ja rahastuse osas ingliskeelsel veebilehel www.researchinestonia.eu, osaletakse ja korraldatakse rahvusvahelisi kohtumisi ja üritusi, luuakse ning levitatakse Eesti teadust tutvustavaid kommunikatsioonimaterjale.

Materjalid:

Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2023-2027

Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2016–2022

 

Olulised infokanalid:
Veebileht  Facebook Twitter Linkedin

Kontaktid:

Siim Lepik
Strateegilise kommunikatsiooni valdkonna juht
Teaduskommunikatsiooni osakond
siim.lepik@etag.ee
Tel: 731 7368

Merilin Reede
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Teaduskommunikatsiooni osakond
merilin.reede@etag.ee