Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon

EMBO installatsioonigrandi programm (EMBO Strategic Development Installation Grant – EMBO SDIG) loodi 2005. aastal Tšehhi, Poola, Horvaatia, Türgi ja Portugali initsiatiivil. Eesti osaleb EMBO installatsioonigrandi programmis 2006. aastast. Installatsioonigrandi eesmärk on toetada doktorikraadi omandanud noori andekaid teadlasi, teadustöörühma juhte isikliku laboratooriumi loomisel grandiprogrammis osalevates riikides. Grant aitab välismaal töötanud teadlastel asuda tagasi tööle kodumaal ja peatada ajude väljavool.

EMBO installatsioonigrandi programm on EMBO eriprogramm, mida rahastavad põhiliselt sellest osavõtvad riigid. Riigid kannavad EMBO-le aastas 50 000 € ühe väljavalitud teadlase (grandisaaja) kohta, mis läheb grandina tagasi oma riigi teadlasele. EMBO katab omalt poolt grandisaaja osalemiskulud EMBO noorte teadlaste võrgustiku tegevustes. Lisaks avanevad grandi saajale võimalused taotleda EMBO-lt muid toetusi, sealhulgas väikseid lisagrante teatud tegevusteks. EMBO installatsioonigrant on 3+2 aastane. Viimase kahe aasta rahastus sõltub vahehindamisest, mille viib läbi EMBO noorteadlaste programmi hindamiskomitee ja mille tulemuse kinnitab programmi juhatus.

Põhjalik info EMBO installatsioonigrandi kohta on kättesaadav EMBO veebilehel http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants.