Toetused Ukraina teadlastele

ETAGi toetab Eestisse saabuvate Ukraina teadlaste osalemist Eesti uurimisrühmade töös ja lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides

Ülikoolid saavad palgata Ukraina teadlase käimasolevasse stardi-, rühma- või arendusgrandiprojekti uurimisrühma. Teadlane peab alustama tööd 2023. aasta jooksul ning toetuse periood on kuni 6 kuud. Ühte projekti võib kaasata mitu teadlast. Täpsemalt saab lugeda siit.

Lisainfo: Helen Post, Helen.Post@etag.ee

Lisaks toetab ETAG Eestisse saabunud Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides (kuni 3 kuud). Stažeerimise eesmärk on tutvustada Eesti ülikoolides toimuvat teadustöö korraldust, avardada Ukraina teadlaste võimalusi end ametialaselt täiendada ning soodustada laiemalt koostööd Eesti ja Ukraina teadlaste vahel. Meede algab 2022. a mais ja kestab aasta lõpuni. Toetust saavad taotleda kõik Eesti ülikoolid. ETAG kompenseerib stažööri tööjõukulu (koos tööjõumaksudega) kuni 3 kuu ulatuses. Kokku toetatakse kuni 50 stažööri palkamist, positsioonid jaotatakse proportsionaalselt kõigi Eesti ülikoolide vahel. Toetus kehtib ka tagasiulatuvalt kuni 24. veebruarini 2022, s.t. neile sõjapõgenikest teadlastele, kes on juba asunud siinse teaduskorraldusega tutvuma. Täpsema info leiab siit.

Lisainfo: Allan Padar, Allan.Padar@etag.ee

NB! Üks teadlane ei saa samal ajal saada toetust mõlemast meetmest. Kahte toetusmeedet on lubatud kombineerida nii, et esimesena läbitakse stažeerimine ning seejärel osaletakse uurimisrühmas.

Praktilist infot (elukoht, töövõimalused, olmeküsimused jne) Eestisse saabuvatele teadlastele jagab EURAXESSi tiim. Lisainfo: https://www.euraxess.ee/ või euraxess@etag.ee.