Ukraina toetusmeede

IMPRESS-U (Towards Resilient International Collaborations. Integration of Ukrainian Researchers into Global Research Community) toetusmeede Ukraina toetamiseks koostöös USA NSF-ga (National Science Foundation) on avatud!

Meetme eesmärk:

 • toetada kõrgetasemelist rahvusvahelist teadustööd
 • kaasata Ukraina teadlasi ja teadusasutusi rahvusvahelisse koostöösse

 Rahastajad:

 • Eesti: Estonian Research Council (ETAG)
 • Läti: Latvian Council of Science (LCS)
 • Leedu: Research Council of Lithuania (RCL)
 • Poola: National Science Centre (NCN) ja National Agency for Academic Exchange (NAWA)
 • Ukraina: National Research Foundation of Ukraine (NRFU)
 • USA: National Science Foundation (NSF), National Academies of Sciences (NAS), Office of Naval Research Global (ONRG) ning erafondid ja -doonorid

Meetmes rahastatakse teadusprojekte, milles osalevad vähemalt 3 riigi teadusasutused: igas projektis peavad osalema USA ja Ukraina teadusasutused ning lisaks kas Eesti, Läti, Leedu või Poola teadusasutused.

Taotlusi oodatakse kõigist teadusvaldkondadest, kuid eelistatakse taotlusi, mis pakuvad:

 • loovaid lahendusi rahvusvaheliste partnerluste efektiivsuse ja kestlikkuse suurendamiseks,
 • uuenduslikke kontseptsioone teadustöötajate ettevalmistuses,
 • tõhusat ja märkimisväärset panustamist kaasaegse, tipptasemel teadusuuringute/hariduse/innovatsiooni ökosüsteemi ülesehitamiseks Ukrainas.

Projektide tüübid:

 1. Supplements: toetust antakse juba olemasoleva NSF grandi omanikele, et lisada projektile rahvusvahelise koostöö mõõde.
 2. EAGERs: Early-Concept Grants for Exploratory Research skeem, kus toetatakse väga uudseid lähenemisi, nn. „kõrge risk suur kasum“ tüüpi teadust.

Projektide kestvus on üldjuhul 24 kuud, võimalus on projekti lõppedes taotleda projekti pikendamist aasta võrra (ilma lisarahastuseta). Taotlemine on pidev ning kestab seni kuni vajalikel osapooltel rahastust jätkub.

NSF vastutab taotluskeskkonna, hindamise korralduse ja aruandluse eest. Kõiki NSFile esitatud dokumente jagatakse teiste rahastajatega ning rahastusotsused tehakse kõigi rahastajate poolt ühiselt.

Taotlejad esitavad (täis)taotluse NSF-i. Taotluse koostamisel tuleb järgida nii NSF-i kui ka teiste (antud projektiga seotud) rahastajate reegleid.

ETAGi tingimused Eesti osalejatele:

 • ETAGi toetus on meetmes kokku 400 000 eurot, millest saab eraldada kuni 4 granti (igaüks maksimaalselt 100 000 EUR).
 • Toetuse saaja (vastuvõttev asutus) peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, mis on Eestis registreeritud juriidiline isik.
 • ETAGi toetus katab teadustöö kulud (personali-, lähetus- ja muud projektiga seotud kulud), alltöövõtu (kuni 15% taotletud kogueelarvest) ning kaudse kulu (kuni 15% taotletud personalikuludest). NB! Stipendiumid ja taristukulud ei ole abikõlblikud.
 • 1 nädala jooksul pärast NSFile täistaotluse esitamist peavad Eesti taotlejad (Eesti osaprojekti juhid) esitama ETAGile (vtk@etag.ee) ülevaate kavandatavast eelarvest selleks ette nähtud vormil, lisades juurde koopia täistaotlusest.
 • Positiivse rahastusotsuse korral sõlmib ETAG kolmepoolse grandilepingu grandi saanud Eesti asutuse ja Eesti osaprojekti juhiga.
 • ETAG teeb grandi saanud Eesti asutusele 2 ettemakset (pärast lepingu sõlmimist ning pärast 1. tegevusaasta aruande heakskiitmist).

ETAGi eelarvevorm
ETAGI vastavusnõuded (ingliskeelne dokument ja mitteametlik eestikeelne tõlge)

Iga riik tasub oma riigi teadlaste kulud ning lisaks Ukraina teadlaste kulud, juhul kui Ukraina teadlane töötab vastava riigi teadusasutuses. Ukrainas viibivate Ukraina teadlaste kulud kaetakse doonorite/erafondide vahenditest NASi koordineerimisel. (Kõigis projektides peab osalema ka Ukraina teadusasutuses töötav ning Ukrainas resideeruv teadlane).

Igal neljapäeval kl 17.30-18.30 korraldatakse veebiseminarid, kus on võimalik küsimusi esitada programmi direktoritele. 
Aeg: Igal neljapäeval kl 17.30-18.30 Eesti aja järgi / 10.30-11.30 (USA, AM Eastern Time)
Zoom linkhttps://nsf.zoomgov.com/j/1619512224?pwd=Zi9aNTJsK1ZlUzNsbDlQUzBlR05UUT09
Meeting ID: 161 951 2224
Passcode: 829361
IMPRESS-U partnerotsingu leiab siit: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/

Rohkem infot leiab NSFi lehelt: https://www.nsf.gov/od/oise/IntlCollaborations/Ukraine.jsp

Kontakt NSFis: Dr. Maija M. Kukla, programmi direktor – IMPRESS-U@nsf.gov

Kontaktisikud ETAGis:
Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)
Katrin Piller (katrin.piller@etag.ee)