Ukraina toetusmeede

IMPRESS-U (Towards Resilient International Collaborations. Integration of Ukrainian Researchers into Global Research Community) toetusmeede Ukraina toetamiseks koostöös USA NSF-ga (National Science Foundation) on avatud!

Meetme eesmärk on toetada kõrgetasemelist rahvusvahelist teadustööd ning kaasata Ukraina teadlasi ja teadusasutusi rahvusvahelisse koostöösse.

Rahastajad: Estonian Research Council (ETAG, Eesti); Latvian Council of Science (LCS, Läti); Research Council of Lithuania (RCL, Leedu); National Science Centre (NCN, Poola, ) ja National Agency for Academic Exchange (NAWA, Poola); National Research Foundation of Ukraine (NRFU, Ukraina);
USA: National Science Foundation (NSF), National Academies of Sciences (NAS), Office of Naval Research Global (ONRG) ning erafondid ja -doonorid

Meetmes rahastatakse teadusprojekte, milles osalevad vähemalt 3 riigi teadusasutused: igas projektis peavad osalema USA ja Ukraina teadusasutused ning lisaks kas Eesti, Läti, Leedu või Poola teadusasutused.

Taotlusi oodatakse kõigist teadusvaldkondadest, kuid eelistatakse taotlusi, mis pakuvad:

 • loovaid lahendusi rahvusvaheliste partnerluste efektiivsuse ja kestlikkuse suurendamiseks,
 • uuenduslikke kontseptsioone teadustöötajate ettevalmistuses,
 • tõhusat ja märkimisväärset panustamist kaasaegse, tipptasemel teadusuuringute/hariduse/innovatsiooni ökosüsteemi ülesehitamiseks Ukrainas.

Projektide tüübid:

 1. Supplements: toetust antakse juba olemasoleva NSF grandi omanikele, et lisada projektile rahvusvahelise koostöö mõõde.
 2. EAGERsEarly-Concept Grants for Exploratory Researchskeem, kus toetatakse väga uudseid lähenemisi, nn „kõrge risk suur kasum“ tüüpi teadust.

Projektide kestvus on üldjuhul 24 kuud, võimalus on projekti lõppedes taotleda projekti pikendamist aasta võrra (ilma lisarahastuseta). Taotlemine on pidev ning kestab seni kuni vajalikel osapooltel rahastust jätkub.

NSF vastutab taotluskeskkonna, hindamise korralduse ja aruandluse eest. Kõiki NSFile esitatud dokumente jagatakse teiste rahastajatega ning rahastusotsused tehakse kõigi rahastajate poolt ühiselt.

Taotlejad esitavad (täis)taotluse NSF-i. Taotluse koostamisel tuleb järgida nii NSF-i kui ka teiste (antud projektiga seotud) rahastajate reegleid.

ETAGi tingimused Eesti osalejatele:

 • ETAGi toetus on meetmes kokku 400 000 eurot, millest saab eraldada kuni 4 granti (igaüks maksimaalselt 100 000 EUR).
 • Toetuse saaja (vastuvõttev asutus) peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, mis on Eestis registreeritud juriidiline isik.
 • ETAGi toetus katab teadustöö kulud (personali-, lähetus- ja muud projektiga seotud kulud), alltöövõtu (kuni 15% taotletud kogueelarvest) ning kaudse kulu (kuni 15% taotletud personalikuludest). NB! Stipendiumid ja taristukulud ei ole abikõlblikud.
 • 1 nädala jooksul pärast NSFile täistaotluse esitamist peavad Eesti taotlejad (Eesti osaprojekti juhid) esitama ETAGile (vtk@etag.ee) ülevaate kavandatavast eelarvest selleks ette nähtud vormil, lisades juurde koopia täistaotlusest.
 • Positiivse rahastusotsuse korral sõlmib ETAG kolmepoolse grandilepingu grandi saanud Eesti asutuse ja Eesti osaprojekti juhiga.
 • ETAG teeb grandi saanud Eesti asutusele 2 ettemakset (pärast lepingu sõlmimist ning pärast 1. tegevusaasta aruande heakskiitmist).

ETAGi eelarvevorm
ETAGI vastavusnõuded
 (ingliskeelne dokument ja mitteametlik eestikeelne tõlge)

Iga riik tasub oma riigi teadlaste kulud ning lisaks Ukraina teadlaste kulud, juhul kui Ukraina teadlane töötab vastava riigi teadusasutuses. Ukrainas viibivate Ukraina teadlaste kulud kaetakse doonorite/erafondide vahenditest NASi koordineerimisel. (Kõigis projektides peab osalema ka Ukraina teadusasutuses töötav ning Ukrainas resideeruv teadlane).

Igal neljapäeval kl 17.30-18.30 korraldatakse veebiseminarid, kus on võimalik küsimusi esitada programmi direktoritele. 
Aeg
: Igal neljapäeval kl 17.30-18.30 Eesti aja järgi / 10.30-11.30 (USA, AM Eastern Time)
Zoom linkhttps://nsf.zoomgov.com/j/1619512224?pwd=Zi9aNTJsK1ZlUzNsbDlQUzBlR05UUT09
Meeting ID: 161 951 2224
Passcode: 829361

IMPRESS-U veebinar Eesti taotlejatele 05.10.2023: https://youtu.be/KI9G3oVxmJM

IMPRESS-U partnerotsingu leiab siit: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/

Rohkem infot leiab NSFi lehelt: https://www.nsf.gov/od/oise/IntlCollaborations/Ukraine.jsp

Kontakt NSFis: Dr. Maija M. Kukla, programmi direktor – IMPRESS-U@nsf.gov

USA koordinaator: Carnegie Mellon University
USA vastutav täitja: Samuel Pagliarini
Eesti partner: Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituut
Eesti vastutav täitja: Levent Aksoy
Ukraina partner: V. N. Karazin Kharkiv National University

Ukrainal on oma standardiseeritud krüptoalgoritmid Kalyna ja Kupyna, mis erinevad oluliselt teistest NIST-i USA-s vastu võetud standardlahendustest. Mitmel põhjusel, sealhulgas jõudluse ja turvalisuse tõttu, otsitakse krüptoalgoritmide riistvararakendusi. Selle projekti raames uurivad USA-s, Eestis ja Ukrainas asuvad partnerid ühiselt, kuidas rakendada neid algoritme rakendusspetsiifilises integraallülituses (ASIC), levitades samal ajal teadmisi mõlemas suunas.

Eesti partner vastutab kolme ülesande täitmise eest: (i) Kalyna ja Kupyna krüptograafiliste primitiivide turvateadlik disainiuuring, nagu asendus- ja lineaarsed teisendusoperatsioonid; (ii) suure jõudlusega ja väikese võimsuse hajumisega seotud disainiarhitektuuride realiseerimine; (iii) Kalyna ja Kupyna turvaline disain tuntud rünnakute vastu, nagu külgkanalite analüüs ja vea sisestamine.

Ukrainal puudub juurdepääs usaldusväärsele kiibi valmistamise tehnoloogiale. On hädavajalik, et riiklike krüptostandardite riistvararakendus peaks vastu pidama võltsimisele valmistamise ja kasutuselevõtu ajal. See projekt täidab selle lünga, jagades Ukraina teadlastega ASIC-disaini oskusi ning turvalisuse sulgemisega seotud parimaid praktikaid.

Püüame selle poole, et Ukraina ülikoolid õpetaksid lähitulevikus nii tarkvara kui ka riistvara krüptotehnikat. Viimast ei kata hetkel riigis piisavalt ükski ülikool. Selle eesmärgi saavutamiseks on antud projektis teostatavad kiibi disaini ülesanded suurel määral reprodutseeritavad. Kujundusressursse jagatakse avalikult avalikes hoidlates, sealhulgas Verilogi lähtefaile. Samuti jagatakse tipptasemel kaubanduslike kiipide kujundamise tööriistade sünteesiskripte. Lõpuks dokumenteeritakse kogu projekteerimisprotsess õppevideote seeria kaudu, mis tutvustavad samm-sammult kogu kiibi disaini alates RTL-ist kuni paigutuseni.

USA koordinaator: Rochester Institute of Technology
USA vastutav täitja: Sergey E Lyshevski
Eesti partner: Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituut
Eesti vastutav täitja: Gert Jervan
Eesti kaas-vastutav täitja: Mairo Leier
Ukraina partner: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Projekti üldeesmärk on disainida ja rakendada olukorrateadlik objektituvastuse lahendus ebasoodsate tingimuste, madala andmekvaliteedi ja ebakindlate tingimuste jaoks. Kombineeritakse erinevaid matemaatilisi, signaalitöötlus- ja pilditöötlusmeetodeid koos masinõppega, et suurendada objektide tuvastamise ja klassifitseerimise täpsust, samuti parandada töökindlust ja kiirust.

Tallinna Tehnikaülikooli ülesanne on vähendada olemasolevate masinõppemudelite keerukust, rakendada neid mudeleid spetsiaalsel kiirendi riistvaral, et tagada ülitäpse andmehõive koos peaaegu reaalajas võimalustega äärearvutuse seadmetel.

Väljatöötatud meetodeid saab Ukrainas valideerida reaalsetes seadmetes, mis tavaliselt töötavad karmides keskkondades, füüsiliste mõjude, vaatevälja takistuste, aga ka elektromagnetilise spektri ja häirete korral.

USA koordinaator: University of Florida
USA vastutav täitja: Rafael Munoz-Carpena
Eesti partner: Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesti vastutav täitja: Andrii Chub
Ukraina partnerid: G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering (PIMEE), Cyber Diia Platform, National University of Life and Environmental Science of Ukraine jt
Poola partner: Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science
Leedu partner: Mykolas Romeris University

Kriitiliste süsteemide vastupidavuse hindamine on muutumas tavapäraseks praktikaks, et paremini mõista nende toimimist kriitilistes olukordades, nagu pandeemia, ebatavalised kliimatingimused või sõda. Selle projektiga töötatakse välja uus stressitestimise raamistik, mis põhineb süsteemide taastumise kvantitatiivsel analüüsil. See projekt ühendab USA, Poola, Leedu ja Eesti teadlasi, et rakendada uudseid analüüsimeetodeid Ukraina kriitilistes digitaal- ja elektritaristusüsteemides. See projekt annab Ukrainale vahendid kriitilise infrastruktuuri vastupidavuse suurendamiseks ja soodustab Ukraina teadlaste integreerumist ülemaailmsesse teadusringkonda. Eesti partner töötab välja vastupidavad viimase miili elektrifitseerimisvahendid, mis tagavad katkematu elektrivarustuse kriitilistele, mõnikord eluks vajalikele tarbijatele, nagu haiglad, juhtimiskeskused jne.

USA koordinaator: University of California
USA vastutav täitja: Ilya Zaslavsky
USA partner: New Mexico State University
Eesti partner: Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut; lisaks on kaasatud Eesti Geoloogiateenistus
Eesti vastutav täitja: Argo Jõeleht
Ukraina partnerid: Ukrainian Hydrometeorological Institute, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Poola partnerid: Polish Geological Institute, Space Research Center of the Polish Academy of Sciences
Leedu partner: Vilnius University
Läti partner: University of Latvia

Põhjavesi on paljudes piirkondades peamine joogivee allikas. Projekti eesmärk on leida lahendusi, kuidas hinnata põhjavee ressursse võimalikult täpselt aladel, kus napib kohapealset andmestikku. Projekti hüpotees on, et hüdrogeoloogiliste mudelite integreerimine satelliit- ja maapõhiste andmetega suurendab kaugseireteabe eraldusvõimet, võimaldades detailselt ennustada põhjavee varude ja voolusuundade muutusi, sealhulgas piiriülestel aladel. Suureks väljakutseks on, et GRACE-FO satelliidi raskusjõu andmestikul ei ole piisavat ruumilist ja ajalist eraldusvõimet, et eristada põhjavee signaali teistest veebilansi komponentidest, nagu sademed, äravool, aurumine, lumikate ja muud tegurid, mis seetõttu võivad piirata satelliitandmete kasutatavust põhjaveekihi ammendumise ja kestvuse analüüsimisel täpsemas mõõtkavas. Kõige kvaliteetsemad andmed pärinevad tavaliselt kallitest ja hõredalt jaotunud maapealsetest seiresüsteemidest. Projekt ühendab tehisintellekti abil pinna- ja põhjavee mudelite loomist, et hinnata erinevate stsenaariumide korral põhjavee varusid, voolusuundasid ja põhjaveekihi kestvust, toetades otsuste tegemist piiratud maapealsete andmete korral. Projektis osalevad partnerid kuuest riigist: Ameerika Ühendriigid, Ukraina, Poola, Läti, Leedu ja Eesti. Eesti partnerid (Tartu Ülikool ja Eesti Geoloogiateenistus) on peamiselt kaasatud andmebaaside loomisse ning panustavad hüdrogeoloogilise modelleerimise ekspertiisiga, et kontrollida välja töötatavate mudelite kehtivust, ning osalevad ka teistes projekti tegevustes. Projekti tulemused on väga kasulikud Ukrainale, kus on toimunud rahvastiku ränne ja veetasemete olulised muutused, kuid vaatlusvõrkude piirangud nõuavad kaugseirel tuginevate tõhusamate veevarude hindamismeetodite kasutamist.

 

Kontaktisikud ETAGis:
Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee)
Katrin Piller (katrin.piller@etag.ee)