COST

COSTi kontaktisik (koordinaator) Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Kello

katrin.kello@etag.ee
Tel: +372 731 7361

 

1971. aastal asutatud COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim valitsustevaheline koostööprogramm teaduse ja tehnika valdkonnas. Praegu toetatakse COSTi tegevusi Euroopa Liidu raamprogrammi „Euroopa horisont” eelarvest. Eesti on olnud COSTi liige alates 1997. aastast.

Tähtsamad viited:

COSTi koduleht
Avatud taotlusvoor tähtajaga 25.10.2023
Algavad ja käimasolevad COSTi projektid
COSTi reeglid ja juhendid – projektis osaleja jaoks parim ülevaade leidub dokumendis „Annotated Rules for COST Actions“

Uudised ja uued materjalid:

Korralduskomiteega liitumise huviavalduse ankeet – korralduskomitee kohta vt lähemalt sakil „Korralduskomitee (Management Committee) ja sellesse esindajate valimine“. Vt ka „COSTi projektis osalemise tasandid“ ning „Projektiga liitumine ja huviavalduse ankeedid“.

Eesti osalejate lood ja mõtted COSTi kogemustest

Eesti COSTis osalemise 25. aastapäeva konverents 16.05.2022 – sh konverentsi materjalid

Teemaleht Eesti COSTis osalemise 25 aasta juubeliks: Eesti osalusest COSTis 1997-2022

COSTi Eesti infopäeva materjalid 16.11.2021

Loe COSTi kohta lähemalt:

COSTist üldiselt
Videod osalejate kogemustest
Projektitaotluse esitamine
COSTi projektis osalemise tasandid
Projektiga liitumine ja huviavalduse ankeedid
Korralduskomitee (Management Committee) ja sellesse esindajate valimine
Kulude hüvitamise põhimõtted
Üleskutse osaleda COSTi projektitaotluste hindamises
Ettevalmistustoetus
Muud COSTi tegevused
Viiteid ja lisamaterjale