COST

Kontaktid Eesti Teadusagentuuris:

Katrin Kello – COSTi Eesti koordinaator (CNC)
katrin.kello@etag.ee
Tel: +372 731 7361

Katrin Piller – COSTi assistent (liitumine COSTi võrgustikega: nõustamine töörühmade osas ja nomineerimine korralduskomiteesse)
katrin.piller@etag.ee
Tel: +372 731 7382

1971. aastal asutatud COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim valitsustevaheline koostööprogramm teaduse ja tehnika valdkonnas. Praegu toetatakse COSTi tegevusi Euroopa Liidu raamprogrammi Euroopa Horisont eelarvest. Eesti on olnud COSTi liige alates 1997. aastast.

Tähtsamad viited:

COSTi koduleht

Avatud taotlusvoor – tähtaeg: 23. oktoober 2024 kl 12.00 Brüsseli aja järgi

Algavad ja käimasolevad COSTi projektid – tavalisi COSTi projekte, millega liitumine on kõigile avatud, tähistab kood “CAxxxxx”

COSTi reeglid ja juhendid – projektis osaleja jaoks parim ülevaade leidub dokumendis „Annotated Rules for COST Actions“

Uudised ja uued materjalid:

Korralduskomiteega liitumise huviavalduse ankeet– korralduskomitee kohta vt lähemalt sakil „Korralduskomitee (Management Committee) ja sellesse esindajate valimine“. Vt ka „COSTi projektis osalemise tasandid“ ning „Projektiga liitumine ja huviavalduse ankeedid

 

Loe COSTi kohta lähemalt:

COSTist üldiselt

Eesti osalejate lood ja mõtted COSTi kogemustest
Videod osalejate kogemustest

Projektitaotluse esitamine
COSTi projektis osalemise tasandid
Projektiga liitumine ja huviavalduse ankeedid
Korralduskomitee (Management Committee) ja sellesse esindajate valimine
Kulude hüvitamise põhimõtted
Üleskutse osaleda COSTi projektitaotluste hindamises
Ettevalmistustoetus
Muud COSTi tegevused
Viiteid ja lisamaterjale