ETAG tööandjana

Eesti
Teadusagentuur
tööandjana

Meie töötajatele on oluline Eesti teaduse areng ja hea käekäik. Kui soovid samuti panustada, oled oodatud meie meeskonda!

Info meie tööpakkumiste kohta leiad siit.

MIKS ON EESTI
TEADUSAGENTUURIS
HEA TÖÖTADA?

Töötajad ise arvavad nii:

VÄÄRTUSTAME TÖÖTAJAID
JA ÜHISELT VEEDETUD AEGA

 • Pakume arengu- ja koolitusvõimalusi.
 • Märkame üksteise saavutusi ja tunnustame kolleege.
 • Peame oma töötajaid meeles isiklikel ja tööalastel tähtpäevadel.
 • Korraldame igal aastal mitmeid ühisüritusi.

PEAME OLULISEKS TÖÖ- JA ERAELU TASAKAALU

 • Meie töötajad saavad puhata aastas 35 kalendripäeva ja kasutada eraelulise sündmuse puhul 3 vaba päeva aastas.
 • Iga riigipühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem.

PAKUME HÄID TÖÖTINGIMUSI

 • ETAGi hubane ja suurepärase vaatega kontor asub Tartu kesklinnas.
 • Meil on paindlik töökorraldus.
 • Väärtustame rohelist mõtteviisi ning järgime kontoris keskkonnasõbralikke põhimõtteid.

HOIAME TÖÖTAJATE TERVIST

 • Maksame hüvitist juba alates esimesest haigusepäevast.
 • Toetame oma töötajate sportlikku tegevust.
 • Tervise ja heaolu säilitamisele aitab kaasa füsioteraapia ja prillide kulude hüvitamine.
 • Töötajad saavad kontoris kasutada statsionaarset massaažitooli.

VÄÄRTUSTAME TÖÖTAJATE PEREKONDI

 • Jõulude ajal peame omapoolse kingitusega meeles oma töötajate perede lapsi.
 • Toetame oma töötajate 1. klassi minevate laste koolitarvete ostmist.
 • Peame oma töötajaid meeles lapse sünni ja abiellumise puhul.