Teadustaristud

Kontaktid Eesti Teadusagentuuris
 
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee
Helen Asuküla-Tõkke
ESA ja CERN
Tel 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee

Eesti Teadusagentuur täidab teaduse infrastruktuuridega seonduvalt mitmeid ülesandeid.

Teadusagentuur koostab ja uuendab 3-4 aastase tsükliga Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuurüksustest. Teekaart hõlmab nii Eesti-siseseid kui ka rahvusvahelisi teadustaristuid. Eesti on astunud mitmete rahvusvaheliste teadustaristute liikmeks, nii ESFRI teekaardi objektide kui ka teiste. Eesti osalemisest rahvusvahelistes teadustaristutes loe pikemalt siin.

Eesti Teadusagentuur soovib soodustada teadlaste koostööd rahvusvaheliste teadustaristutega, näiteks Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN). Küsimuste või murede korral võivad teadlased julgelt pöörduda Eesti Teadusagentuuri poole.

Nii ESA kui ka CERN pakuvad mitmeid teaduse-, töö ja praktikaprogramme, mille kaudu saab nende tegemistes kaasa lüüa. Tutvu kokkuvõttega ESA programmidest ja CERNi programmidest. Täpsem info käimasolevate konkursside kohta leiab ESA tööportaalis ja CERNi tööportaalis.