Teadustaristud

Kontaktid Eesti Teadusagentuuris
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee

Helen Asuküla-Tõkke
ESA ja CERN
Tel 731 7344
helen.asukula@etag.ee

Eesti Teadusagentuur täidab teaduse infrastruktuuridega seonduvalt mitmeid ülesandeid.

Teadusagentuur koostab ja uuendab 3-4 aastase tsükliga Eesti teadustaristu teekaarti. See sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuurüksustest. Teekaart hõlmab nii Eesti-siseseid kui ka rahvusvahelisi teadustaristuid. Eesti on astunud mitmete rahvusvaheliste teadustaristute liikmeks, nii ESFRI teekaardi objektide kui ka teiste. Eesti osalemisest rahvusvahelistes teadustaristutes loe pikemalt siin.

Eesti Teadusagentuur soovib soodustada teadlaste koostööd rahvusvaheliste teadustaristutega, näiteks Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN). Küsimuste või murede korral võivad teadlased julgelt pöörduda Eesti Teadusagentuuri poole.

Nii ESA kui ka CERN pakuvad mitmeid teaduse-, töö ja praktikaprogramme, mille kaudu saab nende tegemistes kaasa lüüa. Tutvu kokkuvõttega ESA programmidest ja CERNi programmidest.

Käimasolevad konkursid

BSc ja MSc tudengitele:
Technical Studentship Programme 2022-2 (tähtaeg 01.08.2022):
Technical Studentship - Applied Physics 2022-2
Technical Studentship - Electrical / Electronics Engineering 2022-2
Technical Studentship - General / Civil Engineering 2022-2
Technical Studentship - IT, Mathematics & Robotics 2022-2
Technical Studentship - Material & Surface Science 2022-2
Technical Studentship - Mechanical Engineering 2022-2
Administrative Studentship Programme 2022-2 (tähtaeg 01.08.2022)

CERN Short Term Internship 2022 (tähtaeg oktoober 2022)

PhD positsioonid:
PhD in Atmospheric Research on the CLOUD experiment at CERN (tähtaeg 10.07.2022)

Töövõimalused (BSc, MSc ja PhD kraadidega):
CERN Fellowship Programme:
Junior Fellowship: IT Project Portfolio Management Office Member (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Software Developer (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Software Engineer (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Software Engineer (Digital Twins) (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Software Engineer for CERN's PLM Platform (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Full-Stack Developer (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Full-Stack Software Engineer (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Front-end Software Engineer (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: System Administrator (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: Computer & Cloud Security Architect (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: DevOps Engineer (tähtaeg 19.07.2022)
Computing Fellowship: DevOps Engineer (tähtaeg 19.07.2022)
Senior Fellowship: DC/DC Converter Engineer (tähtaeg 17.07.2022)
Senior Fellowship: UX Researcher/ Business Analyst (tähtaeg 19.07.2022)
Senior Fellowship in Quantum-HEP (tähtaeg 15.09.2022)

Töövõimalused teadlastele:
Scientific Associateship (tähtaeg 16.09.2022)
Corresponding Associateship (tähtaeg 16.09.2022)

Töövõimalused noortele kutsediplomiga:
TTE Programme: Technician Training Experience (koguaeg avatud)