Osaluse laiendamine ja tipptaseme levik

Lähem info ETAGis:

Kristin Kraav

Tel: 730 0337

kristin.kraav@etag.ee

 

Osaluse laiendamise meetmete (ERA Chairs, Excellence Hubs, Twinning, Hop-on jt) eesmärk on vähem edukates liikmesriikides tipptasemel teadustegevuse arendamine. Toetatakse liikmesriikide asutuste (kel seni teaduses ja innovatsioonitegevustes madalamad tulemused) teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamist. Toetatakse näiteks avatud teadust, kodanikuteadust, soolist võrdõiguslikkust, teaduseetikat ja rahvusvahelist koostööd. Selles programmiosas toetatakse paremate tulemuste saavutamiseks ka sünergiate loomist teiste Euroopa Liidu ja riiklike vahenditega.

Osaluse laiendamise ja Euroopa teadusruumi tugevdamise avatud ja avanevate taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.