Rahvusvahelise koostöö konsultandid

Oma tööprogrammi temaatikat valdava neutraalse osapoolena annavad Euroopa Horisondi konsultandid:

personaalseid konsultatsioone sobiva teema otsimisel tööprogrammist (ülevaated valdkondlikest tööprogrammidest, otsingud teiste valdkondade tööprogrammidest)
selgitavad tehnilisi küsimusi (üldised osalemistingimused, tehnilised aspektid taotluses, rahastamisküsimused jne)
aitavad partnerotsingutes (konsortsiumisse partneri leidmine, partnerile konsortsiumi leidmine)
– tulevad soovi korral teie asutusse temaatilisi koolitusi läbi viima.

Pöörduge julgelt küsimuste korral oma valdkonna konsultandi poole! Kõik meie teenused on tasuta.

Maarja Adojaan

osakonnajuhataja, ELi raamprogrammi koordinaator
Tel: 731 7355
maarja.adojaan@etag.ee
Kristin Kraav

asejuhataja (ERC, MSCA, osaluse laiendamine)
Tel: 730 0337, 501 3482
kristin.kraav@etag.ee
Maria Habicht

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (energia, transport)
Tel: 517 4058
maria.habicht@etag.ee
Margit Ilves

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (finantsküsimused, riskikapital, VKEd)
Tel: 5363 4402
margit.ilves@etag.ee
Katrin Kello

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond, COST)
Tel: 731 7361, 5561 0546
katrin.kello@etag.ee
Argo Soon

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (tervis)
Tel: 515 3424
argo.soon@etag.ee
Priit Kilgas

ELi raamprogrammi konsultant (kliima, loodusvarad, keskkond)
Tel: 5909 4883
priit.kilgas@etag.ee
Darja Matt

ELi raamprogrammi konsultant (EIC, EIE, EIT); Parrot programm
Tel: 5692 4211
darja.matt@etag.ee
Siiri Kolka

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmed, EURAXESS)
Tel: 730 0338
siiri.kolka@etag.ee
Katrin Saar

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (EL missioonid, NordForsk); Taiwani koostöö, JSPS koostöö; ERA-NET CHANSE
Tel: 5333 5625
katrin.saar@etag.ee
Lauri Teppo

ELi raamprogrammi konsultant (ühiskonna tsiviiljulgeolek)
Tel: 525 9303
lauri.teppo@etag.ee
Rebekka Vedina

ELi raamprogrammi konsultant (digiteemad, tööstus, kosmos)
Tel: 5697 6673
rebekka.vedina@etag.ee
Margit Suuroja

vanemkonsultant (Euroopa teadusruumi partnerlused, ERA-NET Co-fund)
Tel: 731 7360
margit.suuroja@etag.ee
Maarja Soonberg-Kaine

ELi raamprogrammi konsultant (toit, biomajandus, põllumajandus)
Tel: 5860 3177
maarja.soonberg-kaine@etag.ee
Katrin Piller

koordinaator (EMP Balti teaduskoostöö programm, NordForsk, COST)
Tel: 731 7382, 529 3236
katrin.piller@etag.ee
Kristi Auli

koordinaator
Tel: 521 4546
kristi.auli@etag.ee
Kristel Oitmaa

Eesti Teadusagentuuri esindaja Brüsselis
Tel: 522 8877
kristel.oitmaa@etag.ee
Carmen Kivistik

Eesti Teadusagentuuri esindaja Brüsselis
Tel: 5381 0257
carmen.kivistik@etag.ee
Sigrid Soomer
PhD (geoloogia)

teadustaristu koordinaator
Tel: 5557 4443
sigrid.soomer@etag.ee