Rahvusvahelise koostöö konsultandid

Oma tööprogrammi temaatikat valdava neutraalse osapoolena annavad Euroopa horisondi konsultandid personaalseid konsultatsioone sobiva teema otsimisel tööprogrammist (ülevaated valdkondlikest tööprogrammidest, otsingud teiste valdkondade tööprogrammidest), selgitavad tehnilisi küsimusi (üldised osalemistingimused, tehnilised aspektid taotluses, rahastamisküsimused jne) või aitavad partnerotsingutes (konsortsiumisse partneri leidmine, partnerile konsortsiumi leidmine).

Pöörduge julgelt küsimuste korral oma valdkonna konsultandi poole.

Maarja Adojaan

osakonnajuhataja, ELi raamprogrammi koordinaator
Tel: 731 7355
maarja.adojaan@etag.ee
Helen Asuküla-Tõkke

konsultant (kosmos, EURATOM, ESA, CERN)
Tel: 731 7344
helen.asukula-tokke@etag.ee
Maria Habicht

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (energia, transport)
Tel: 730 0327, 517 4058
maria.habicht@etag.ee
Margit Ilves

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (finantsküsimused, riskikapital, VKEd)
Tel: 731 7352
margit.ilves@etag.ee
Katrin Kello

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond, COST)
Tel: 731 7361, 5561 0546
katrin.kello@etag.ee
Priit Kilgas

ELi raamprogrammi konsultant (kliima, loodusvarad, keskkond)
Tel: 730 0322
priit.kilgas@etag.ee
Carmen Kivistik

ELi raamprogrammi konsultant
Tel: 731 7362
carmen.kivistik@etag.ee
Siiri Kolka

ELi raamprogrammi konsultant (Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmed, EURAXESS)
Tel: 730 0338, 5647 8473
siiri.kolka@etag.ee
Kristin Kraav

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie tegevused, osaluse laiendamine)
Tel: 730 0337, 501 3482
kristin.kraav@etag.ee
Darja Matt

koordinaator (üritused, Parrot programm)
Tel: 730 0376, 5692 4211
darja.matt@etag.ee
Ülle Napa

Eesti Teadusagentuuri esindaja Brüsselis
Tel: +32 470 65 51 55, 527 5651
ulle.napa@etag.ee
Kristel Oitmaa

Eesti Teadusagentuuri esindaja Brüsselis
Tel: , 522 8877
kristel.oitmaa@etag.ee
Katrin Piller

koordinaator (Balti teaduskoostöö programm, NordForsk)
Tel: 731 7382
katrin.piller@etag.ee
Rasmus Pind

ELi raamprogrammi konsultant (innovatsioon, EIC, EIE, EIT)
Tel: 730 0334
rasmus.pind@etag.ee
Katrin Saar

ELi raamprogrammi konsultant (toit, biomajandus, põllumajandus, NordForsk, Taiwani koostöö, JSPS koostöö)
Tel: 731 7386
katrin.saar@etag.ee
Argo Soon

ELi raamprogrammi vanemkonsultant (tervis)
Tel: 730 0372, 515 3424
argo.soon@etag.ee
Margit Suuroja

vanemkonsultant (Euroopa teadusruumi partnerlused, ERA-NET Co-fund)
Tel: 731 7360
margit.suuroja@etag.ee
Lauri Teppo

ELi raamprogrammi konsultant (ühiskonna tsiviiljulgeolek)
Tel: 731 7351, 525 9303
lauri.teppo@etag.ee
Rebekka Vedina

ELi raamprogrammi konsultant (digiteemad, tööstus, kosmos)
Tel: 5697 6673
rebekka.vedina@etag.ee
Priit Tamm
BSc (inimgeograafia)

teadustaristu valdkonna juht
Tel: 730 0374, 501 6624
priit.tamm@etag.ee