I SAMMAS – Tipptasemel teadus

Esimese samba meetmed edendavad uute teadmiste ja lahenduste loomist ja levitamist, teadlaste mobiilsust ning juurdepääsu maailmatasemel teadustaristutele.
H2020 võrreldes on pea samaks jäänud uue raamprogrammi esimese, tipptasemel teadusele pühendatud samba sisu. Nagu ka eelmises raamprogrammis, sisaldab see Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council – ERC)Marie Skłodowska-Curie tegevusi ning Euroopa teadustaristu ressursse ja teenuseid. Esimesest sambast on osalt teise ja peamiselt kolmandasse sambasse liikunud vaid kujunemisjärgus tehnoloogiate (FET) komponent.


ERC grandid
Euroopa Teadusnõukogu (ERC) koduleht
Lähem info ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee

 

Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) meetmed
Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) koduleht
Lähem info ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee

 

 

Teadustaristud
Lähem info ETAGis: Sigrid Soomer sigrid.soomer@etag.ee