Teaduseetika

Eesti Teadusagentuur peab avalikes huvides tegutseva riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks asutatud sihtasutusena oma kohuseks järgida ja propageerida teaduseetika põhimõtteid ning edendada teaduse head tava. ETAG panustab kõigis oma tegevustes sellesse, et teaduses osalejate tegevus ja kõik teaduses toimuv oleks usaldusväärne nii teadlaste kui kogu ühiskonna jaoks.

Teadus- ja inimuuringute eetiliste põhimõtete järgimine pandeemia eriolukorras (2020)

Euroopa Teaduseetika Büroode Võrgustiku (ENRIO) avaldus teaduseetika olulisusest COVID-19 pandeemia ajal (inglise keeles) (2020)

 

Koostöö Euroopa organisatsioonidega

Science Europe

ETAG on esindatud Science Europe Euroopa teaduseetika töörühmas.

Töörühma ühistööna valminud dokumendid:

Survey Report: Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations (2016)

Workshop Report: Advancing Research Integrity Practices and Policies: From Recommendation to Implementation (2016)

Research Integrity in the European Policy Landscape – Open Letter by Science Europe Governing Board (2016)

Seven reasons to care about integrity in research (2015)

Briefing_Paper_Research_Integrity (2015)

 

ETAG osaleb Euroopa Teaduseetikabüroode Võrgustiku ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) võrgustiku töös.

 

ETAGi korraldatud teaduseetika seminarid

6. juuni 2014 “Lubatud ja lubamatu teaduses”

31. oktoober 2014 “Teadustöö ja eetika”

17. -18. september 2015 „Hea teadustava“