Teaduseetika

Eesti Teadusagentuur peab avalikes huvides tegutseva riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks asutatud sihtasutusena oma kohuseks järgida ja propageerida teaduseetika põhimõtteid ning edendada teaduse head tava. ETAG panustab kõigis oma tegevustes sellesse, et teaduses osalejate tegevus ja kõik teaduses toimuv oleks usaldusväärne nii teadlaste kui kogu ühiskonna jaoks.

Koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga on Eesti Teadusagentuur 2017. aastal avaldanud Hea teadustava, millega on liitunud 24 asutust. Hea teadustava täiendab  Eesti teadlaste eetikakoodeksit (2002).

Täiendavalt on ETAG avaldanud seisukohad AI kasutamise osas teadusraha jagamisel (2024).
 

Lisamaterjalid:

Euroopa Teaduseetikakoodeks (2023)
Eetikanõuded „Euroopa horisondis“ (2022)
Eetikanõuded „Euroopa Horisondis“. Korduma kippuvad küsimused (2022)
Soovitused teaduseetika rikkumiste uurimiseks (2019)
Üleilmne käitumiskoodeks teadustööks väheste ressurssidega piirkondades (2018)
Ülevaade Euroopa teaduseetika põhimõtetest (2017)
Montreali deklaratsioon teaduse usaldusväärsusest piiriüleses koostöös (2013)
Singapuri deklaratsioon (2010)
Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend (2006)
 

Koostöö Euroopa organisatsioonidega

Science Europe

ETAG on esindatud Science Europe teaduskultuuri töörühmas.

Töörühma ühistööna valminud dokumendid:

Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations (2016)
Advancing Research Integrity Practices and Policies: From Recommendation to Implementation (2016)
Research Integrity in the European Policy Landscape – Open Letter by Science Europe Governing Board (2016)
Seven Reasons to Care about Integrity in Research (2015)
Research Integrity: What it Means, Why it Is Important and How We Might Protect it (2015)
 


ETAG osaleb Euroopa Teaduseetikabüroode Võrgustiku ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) võrgustiku töös.
 

ETAGi korraldatud teaduseetika seminarid

„Hea teadustava“ (17.-18.09.2015)
“Teadustöö ja eetika” (31.10.2014)
“Lubatud ja lubamatu teaduses” (06.06.2014)

 

Kontakt:

Marten Juurik
Teaduseetika valdkonna juht
Tel 731 7381
marten.juurik@etag.ee