EURAXESS

Eesti Teadusagentuur (ETAG) osaleb koos Eesti Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Noorteameti, Tartu Ülikooli (sh Tartu Observatooriumi), Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Estonian Business Schooli ja Tartu Välismaalaste Teenuskeskusega üleeuroopalise võrgustiku EURAXESS töös.

Võrgustiku lõi Euroopa Komisjon ning selle eesmärk on pakkuda teadlastele laiapõhjalist tuge nende karjääriteel. Võrgustikku kuulub üle 600 organisatsiooni 44 riigist.

Teenuste põhifookus on praktilistel ja usaldusväärsetel nõuannetel, mis on seotud teadlaste ja nende pereliikmete elama asumisega teise riiki. Teenused katavad laia ringi teemasid, nagu viisad, elamis- ja tööload, kvalifikatsioonide tunnustamine, vabad teadustöökohad, maksustamine, sotsiaalkindlustus, arstiabi kättesaadavus, kohalik olme. Peale selle toetavad võrgustiku liikmed eri riikides üha enam teadlasi ka mitmesuguste karjääriplaneerimise vahendite ja võimalustega (eneseanalüüsi veebivahenditest mentorlusprogrammide ja personaalse karjäärinõustamiseni).

Info kättesaadavuse parandamiseks on loodud üleeuroopaline EURAXESSi veebileht ning riiklikud EURAXESSi veebilehed. ETAG haldab Eestis asuvatele ja siia saabuvatele välisteadlastele ja nende peredele suunatud veebilehte. Selle veebilehe alamlehelt leiab ka ülevaate Eesti võrgustiku liikmetest ning nende kontaktandmed.

Aastal 2023 algas üle-euroopaline võrgustikuprojekt ERA Talent, mille raames on kõigil osalevatel riikidel võimalus nimetatud teenuseid edasi arendada. Eestist osaleb partnerina projektis ETAG, kuid õppimise ja kogemuste vahetuse võimalusi pakub projekt nii Eesti liikmesasutustele kui ka otse teadlaste sihtrühmale. Jooksvat infot Eesti teadusavalikkusele ligipääsetavatele võimalustele jagame kõige operatiivsemalt oma LinkedIni lehel – seal jagame ka muud relevantset, näiteks infot Eesti ja Euroopa rahastusvõimaluste kohta, viiteid kasulikele materjalidele jmt.

Eesti võrgustiku koordinaator ja põhikontakt Eesti Teadusagentuuris on:

Eesti Teadusagentuur
Soola 8, 51013 TARTU
Kontaktisik: Siiri Kolka
E-post: euraxess@etag.ee
Tel: 730 0338