Nõukogu

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri nõukogu on juhtorgan, mis kavandab teadusagentuuri tegevust, korraldab juhtimist ja tegeleb järelevalvega. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi haridus- ja teadusminister. Nõukogu liikme volitused kestavad viis aastat.

Nõukogu koosseis:

  • Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeerium, teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler (nõukogu esimees)
  • Agu Leinfeld – AS Datel, Sensetech divisjoni direktor;
  • Tuuli Levandi – Rahandusministeerium, strateegia talituse nõunik;
  • Toivo Maimets – Tartu Ülikooli professor;
  • Jakob Kübarsepp – Tallinna Tehnikaülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
  • Anu Toots – Tallinna Ülikooli professor
  • Sille Kraam – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu asekantsler.