Nõukogu

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri nõukogu on juhtorgan, mis kavandab teadusagentuuri tegevust, korraldab juhtimist ja tegeleb järelevalvega. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi haridus- ja teadusminister. Nõukogu liikme volitused kestavad viis aastat.

Nõukogu koosseis:

  • Renno Veinthal – Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler (nõukogu esimees)
  • Tea Danilov – Arenguseire Keskuse juhataja
  • Sirli Heinsoo – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooni ja targa majanduse osakonna juhataja
  • Jakob Kübarsepp – Tallinna Tehnikaülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige
  • Agu Leinfeld – ValueSpace OÜ juhatuse liige
  • Tuuli Levandi – Rahandusministeeriumi strateegia talituse nõunik
  • Toivo Maimets – Tartu Ülikooli professor