Teaduse populariseerijad

Teaduse populariseerijate ring Eestis on väga lai. Nende hulka kuuluvad teadlased ja õpetajad, huvikoolide ja koolide huviringide juhendajad, erinevate MTÜde, seltside ja muude ettevõtmiste esindajad, samuti on meil palju üksikisikutest entusiaste, kelle jaoks on oluline, et teaduse ja tehnoloogiaga ning teadlaste ja inseneride tegemistega seonduv jõuaks nii laste ja noorteni kui ka ühiskonnani laiemalt.

Teaduse populariseerijate koostöö toetamiseks anname välja tegevusi kajastavat miks.ee uudiskirja, kus ilmuvad artiklid erinevatest üritustest, tegevustest ja tegijatest. Mitmed uudiskirja artiklid on aastate jooksul ilmunud ka üleriigilises ajakirjanduses. Lisaks aitab miks.ee portaal populariseerijaid nähtavamaks muuta, pakkudes tegijatele võimalust end tutvustada ja oma sündmusi kalendrisse lisada. Uudiskirjaga saab liituda portaali jaluses oleva vormi kaudu. Samuti kutsume kõiki üles saatma meile ettepanekuid uudiskirja teemade kohta ja meile oma tegevusest artikleid kirjutama!

Igal aastal korraldame suvekooli ja sügisese teaduskommunikatsiooni konverentsi, mis on kujunenud teaduse populariseerijate mitteformaalseteks kohtumispaikadeks, kus üksteiselt õpitakse ja arutletakse valdkonda puudutavate teemade üle.

Noorte teadushuvi tekitamiseks toetab teaduskommunikatsiooni osakond oma tegevustega teadushuvihariduse arengut, mitmekesistumist ja paremat kättesaadavust.

Kord aastas toimuvalt teaduse populariseerimise projektikonkursilt saab toetust taotleda ettevõtmistele, mis aitavad noortele ja ühiskonnale teadust ja tehnoloogiat lähemale tuua.

Parimate tunnustamiseks antakse igal aastal välja Eesti teaduse populariseerimise auhinnad kuues kategoorias. Konkursi kõrgeimaks auhinnaks on Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.