Populariseerimistoetused

Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkurss toimub kord aastas I kvartalis.

Konkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Osalemine

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

    • õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
    • üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
    • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne);
    • populaarteaduslikud raamatud;
    • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Projektikonkursil võivad osaleda kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud. Täpsem info konkursitingimuste, hindamiskriteeriumite ja tähtaegade kohta avaldatakse konkursi lehel.

Kontakt:
Katrin Saart
7 300 378
katrin.saart@etag.ee