Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Samaaegselt on Eesti Teadusinfosüsteem kanal erinevate taotluste esitamiseks ning esitatud taotluste läbivaatamiseks ja taotluste ning projektide aruannete kinnitamiseks.

ETISe kaudu esitatavad taotlused:

  • Personaalsete uurimistoetuste taotlused
  • Mobilitas Pluss programmi granditaotlused
  • RITA (Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine)– valdkondlike rakendusuuringute temaatilised konkursid
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikest programmidest finantseerimise taotlemine, jätkutaotluste esitamine
  • Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse taotlused ja aruandlus
  • Teadus- ja arendusasutuste evalveerimistaotlused
  • jt.

Eesti Teadusinfosüsteem ETIS