Kontaktid

Administratsioon | Strateegilise analüüsi osakond | Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond | Teaduskommunikatsiooni osakond | Välisteaduskoostöö osakond

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAG)
Soola 8
Tartu 51004
etag@etag.ee
Tel 730 0324
Registrikood: 90000759
Eesti Teadusagentuuri kontor asub Plasku kontorihoone 4., 5. ja 8. korrusel. Plaskusse pääseb nii Rahu silla poolsel küljel asuvast uksest kui ka Tasku keskusest (Rimi poest vasakule jäävate liftide kaudu, mille juures on kiri “Sissepääs Plasku kontoritesse”).
Eesti Teadusagentuur Tallinnas
Tõnismägi 5a
Tallinn 15192
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus:
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia
Telefon: +32 470 65 51 55
Kristel Oitmaa, +372 522 8877, kristel.oitmaa@etag.ee
Carmen Kivistik, +372 53 810 257 carmen.kivistik@etag.ee

Administratsioon

Anu Noorma juhatuse esimees 730 0321
Karin Jaanson tegevjuht 731 7348
Kati Uusmaa jurist 731 7342
Linda Koosel personalijuht 731 7341
Heli Kari kvaliteedijuht 5196 5387
Tiina Haabpiht finantsarvestuse juht 730 0375
Anneli Hellat finantskonsultant-raamatupidaja (Mobilitas 3.0, RITA+) 731 7345
Tõnis Eelma IT-spetsialist 509 7115
Jaanika Vaarmets assistent-dokumendihaldur 730 0321
5662 5527
Krista Palopääl assistent 730 0324

Strateegilise analüüsi osakond

Marko Piirsoo osakonnajuhataja 5553 5770
Kadri Raudvere analüütik 5698 1582
Maarja Sillaste analüütik 730 0371
Nensi Meidla analüütik
Triinu Soomere vanemkoordinaator (teadus- ja arendustegevuse välishindamine) 5699 8389
Kristi Palm assistent (teadus- ja arendustegevuse välishindamine) 5309 6562
Liina Eek teaduspoliitika valdkonna juht 5300 1912
Astrid Liira RITA+ vanemkonsultant 5878 3543
Indrek Heinla RITA+ vanemkonsultant (strateegilise TA tegevuse toetamine) 552 4134
Cristina Kroon teaduspoliitika vanemkonsultant
Karl Ander Aleksius vanemkonsultant 521 9859
Marika Meltsas teadusinfosüsteemide valdkonna juht 730 0323
524 2636
Kristi Kukk ETISe analüütik 730 0373
Priit Tuvike ETISe administraator 730 0373
5646 8833
Marten Juurik teaduseetika valdkonna juht 731 7381
Loone Vilumaa teaduseetika koordinaator

Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond

Helen Post osakonnajuhataja 731 7363
Eveli Laats riiklike uurimistoetuste valdkonna juht 5191 1737
Ade Kallas-Kivi uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria) 731 7366
5691 1390
Raili Torga uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused) 731 7358
5697 9372
Katriin Pirk uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia) 5395 7767
Elli Marie Tragel uurimistoetuste koordinaator (humanitaarteadused ja kunstid) 5349 1291
Merle Mandel uurimistoetuste koordinaator (bio- ja keskkonnateadused) 731 7387
Allan Padar teadlasmobiilsuse valdkonna juht, Mobilitas 3.0 programmi juht 5686 6722
Margus Harak vanemkonsultant (Mobiltas 3.0 programm, tagasipöörduva teadlase ja väljamineva järeldoktori toetused) 731 7343
5450 2838
Marje Sulakatko konsultant (Mobilitas 3.0 programm) 5190 2599
Hella Lood teadus- ja arendustegevuse sihttoetuste valdkonna juht 5566 7847
Indrek Kõre vanemkonsultant (temaatilised TA-programmid) 5856 9698
Viktor Muuli vanemkoordinaator 5194 4452
Kaidi Rekker nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant 5380 5900
Mariann Proos TAIE fookusvaldkonna koordinaator (elujõuline Eesti) 5199 7098
Assar Luha TAIE fookusvaldkonna koordinaator (tervis ja kohalike ressursside väärindamine: toit) 521 0326
Mats Hansen TAIE fookusvaldkonna koordinaator (kohalike ressursside väärindamine: puit ning teisene toore ja jäätmed) 5307 0960
Helis Luik-Lindsaar TAIE fookusvaldkonna koordinaator (kohalike ressursside väärindamine: maapõu, nutikad ja kestlikud energialahendused) 5781 8071
Priit Tamm teadustaristu valdkonna juht 501 6624
Sigrid Soomer teadustaristu koordinaator 5557 4443

Teaduskommunikatsiooni osakond

Annely Allik osakonnajuhataja 502 9970
Siim Lepik strateegilise kommunikatsiooni valdkonna juht 731 7368
Katrin Saart teadushariduse valdkonna juht 730 0378
Kiiri Lättekivi teaduskommunikatsiooni vanemspetsialist 5554 2639
Liisa Edur kommunikatsioonispetsialist 524 7649
Maarja Puistaja kommunikatsioonispetsialist 730 0328
Merilin Reede turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 5909 9722
Sirje Tünder koordinaator 731 7385
Kaidi Meus TeaMe 3.0 programmijuht 5359 1626
Lilia Grozovski TeaMe 3.0 koordinaator 731 7354
Riho Kinks TeaMe 3.0 koordinaator 508 6690
Kadri Martin kommunikatsioonispetsialist 730 0339

Välisteaduskoostöö osakond

Maarja Adojaan osakonnajuhataja, ELi raamprogrammi koordinaator 731 7355
Kristin Kraav asejuhataja (ERC, MSCA, osaluse laiendamine) 730 0337
501 3482
Maria Habicht ELi raamprogrammi vanemkonsultant (energia, transport) 517 4058
Margit Ilves ELi raamprogrammi vanemkonsultant (finantsküsimused, riskikapital, VKEd) 5363 4402
Katrin Kello ELi raamprogrammi vanemkonsultant (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond, COST) 731 7361
5561 0546
Argo Soon ELi raamprogrammi vanemkonsultant (tervis) 515 3424
Priit Kilgas ELi raamprogrammi konsultant (kliima, loodusvarad, keskkond) 5909 4883
Darja Matt ELi raamprogrammi konsultant (EIC, EIE, EIT); Parrot programm 5692 4211
Siiri Kolka ELi raamprogrammi vanemkonsultant (Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmed, EURAXESS) 730 0338
Katrin Saar ELi raamprogrammi vanemkonsultant (EL missioonid, NordForsk); Taiwani koostöö, JSPS koostöö; ERA-NET CHANSE 5333 5625
Lauri Teppo ELi raamprogrammi konsultant (ühiskonna tsiviiljulgeolek) 525 9303
Rebekka Vedina ELi raamprogrammi konsultant (digiteemad, tööstus, kosmos) 5697 6673
Margit Suuroja vanemkonsultant (Euroopa teadusruumi partnerlused, ERA-NET Co-fund) 731 7360
Maarja Soonberg-Kaine ELi raamprogrammi konsultant (toit, biomajandus, põllumajandus) 5860 3177
Katrin Piller koordinaator (EMP Balti teaduskoostöö programm, NordForsk, COST) 731 7382
529 3236
Kristi Auli koordinaator 521 4546
Kristel Oitmaa Eesti Teadusagentuuri esindaja Brüsselis 522 8877
Carmen Kivistik Eesti Teadusagentuuri esindaja Brüsselis 5381 0257