Kontaktid

Administratsioon | Analüüsiosakond | Eesti Teadusinfosüsteemi osakond | Uurimistoetuste osakond | Teaduskommunikatsiooni osakond | Teadusprogrammide osakond | Välisteaduskoostöö osakond

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAG)
Soola 8
Tartu 51004
etag@etag.ee
Tel 730 0324
Registrikood: 90000759
Eesti Teadusagentuuri Tartu kontor asub Plasku kontorihoone 3., 4. ja 5. korrusel. Plaskusse pääseb nii hoone Võidu silla poolsel küljel asuvast uksest kui ka Tasku keskuse kaudu, minnes Rimi poe juurest vasakule liftide juurde, mille juures on kiri “Sissepääs Plasku kontoritesse”.
  Eesti Teadusagentuur Tallinnas
Tõnismägi 5a
Tallinn 15192
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus:
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia
Ülle Napa
Brüsseli esinduse juhataja
Telefon: +32 470 65 51 55
Mobiil: +372 527 5651
ulle.napa@etag.ee

Administratsioon

Anu Noorma juhatuse esimees 731 7340
Karin Jaanson tegevjuht 731 7348
Indrek Ots nõunik 731 7347
Kai Kaljumäe kommunikatsioonijuht 730 0332
Linda Koosel personalijuht 731 7341
Kati Uusmaa jurist 731 7342
Heli Kari kvaliteedijuht 731 7349
Tiina Haabpiht finantsarvestuse juht 730 0375
Anneli Hellat finantskonsultant-raamatupidaja (Mobilitas Pluss, RITA) 731 7345
Tõnis Eelma IT-spetsialist 730 0370
Jaanika Vaarmets assistent-dokumendihaldur 730 0321
5662 5527
Krista Palopääl assistent 730 0324

Analüüsiosakond

Kristina Laurand osakonnajuhataja 730 0371
Kadri Raudvere analüütik 730 0331
Tanel Hirv analüütik 730 0320
Merili Tamson koordinaator-analüütik 730 0377
Nensi Meidla evalveerimise koordinaator-analüütik 730 0320

Eesti Teadusinfosüsteemi osakond

Marika Meltsas osakonnajuhataja 730 0323
524 2636
Kristi Kukk ETISe administraator 731 7369
Priit Tuvike ETISe administraator 730 0373
5646 8833

Teaduskommunikatsiooni osakond

Annely Allik osakonnajuhataja 730 0333
Katrin Saart vanemkoordinaator (teaduse populariseerimise projektikonkurss, Eesti teaduse populariseerimise auhind, õpilasleiutajate konkurss) 730 0378
Signe Toomla koordinaator (haridusteaduslike teadustööde konkurss, õpilaste teadustööde konkurss, üliõpilaste teadustööde konkurss) 730 0339
Lilia Grozovski koordinaator 731 7354
Liisi Rohtung teadusprogrammide kommunikatsioonispetsialist 731 7353
Kaja Tampere kommunikatsioonispetsialist
Hege-Lee Paiste kommunikatsioonispetsialist 731 7385
Eva Pruusapuu TeaMe+ programmi juht 731 7356
Mare Vahtre TeaMe+ koordinaator 730 0335
Siim Lepik Research in Estonia tegevuste juht 731 7368
Carlos Kuiv Research in Estonia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 730 0328

Teadusprogrammide osakond

Liina Eek osakonnajuhataja, RITA juht 731 7383
5300 1912
Allan Padar Mobilitas Pluss programmi juht 731 7350
Margus Harak Mobilitas Pluss vanemkonsultant (ERC grandi taotlejate, ERA Chair ja EIT projektides osalejate ning ERA-NET toetused) 731 7343
511 0332
Tiina Loit-Oidsalu Mobilitas Pluss vanemkonsultant (järeldoktorite, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) 731 7359
5648 1377
Marje Sulakatko Mobilitas Pluss konsultant (järeldoktorite, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused) 731 7357
Indrek Kõre Mobilitas Pluss ja ressursside väärindamise programmi konsultant 730 0329
Ülle Napa rahvusvahelise koostöö konsultant +32 470 65 51 55
527 5651
Kaidi Meus RITA konsultant (strateegilise TA tegevuse ja teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine) 731 7380
Indrek Tulp ressursside väärindamise programmi juht 731 7384
5625 7257
Viktor Muuli nutika spetsialiseerumise valdkonna juht 730 0325

Uurimistoetuste osakond

Helen Post uurimistoetuste koordinaator osakonnajuhataja ülesannetes (bio- ja keskkonnateadused) 731 7363
Ade Kallas-Kivi uurimistoetuste koordinaator (arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria) 731 7366
5691 1390
Eveli Laats uurimistoetuste koordinaator (sotsiaalteadused) 731 7364
Hele Priimets uurimistoetuste koordinaator (humanitaarteadused ja kunstid) 730 0326
Raili Torga uurimistoetuste koordinaator (täppisteadused) 731 7358
5697 9372
Julia Uusna uurimistoetuste koordinaator (tehnika ja tehnoloogia) 731 7367
5699 2207
Priit Tamm teadustaristu valdkonna juht 730 0374
501 6624

Välisteaduskoostöö osakond

Maarja Adojaan osakonnajuhataja, ELi raamprogrammi koordinaator 731 7355
Helen Asuküla-Tõkke konsultant (ESA ja CERN) 731 7344
Maria Habicht ELi raamprogrammi vanemkonsultant (energia, transport, BONUS) 730 0327
517 4058
Margit Ilves ELi raamprogrammi vanemkonsultant (finantsküsimused, riskikapital, VKEd) 731 7352
Katrin Kello ELi raamprogrammi vanemkonsultant (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond, COST) 731 7361
5561 0546
Priit Kilgas ELi raamprogrammi konsultant (kliima, loodusvarad, keskkond) 730 0322
Siiri Kolka ELi raamprogrammi konsultant (Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmed, EURAXESS) 730 0338
5647 8473
Kristin Kraav ELi raamprogrammi vanemkonsultant (Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie tegevused, osaluse laiendamine) 730 0337
501 3482
Darja Matt koordinaator 730 0376
5692 4211
Anna Mossolova ELi raamprogrammi vanemkonsultant (Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus) 731 7362
517 7957
Ülle Napa Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esinduse juht +32 470 65 51 55
527 5651
Katrin Piller koordinaator (Balti teaduskoostöö programm, NordForsk) 731 7382
Rasmus Pind ELi raamprogrammi konsultant (innovatsioon)
Katrin Saar ELi raamprogrammi konsultant (toit, biomajandus, põllumajandus, NordForsk, Taiwani koostöö, JSPS koostöö) 731 7386
Argo Soon ELi raamprogrammi vanemkonsultant (tervis) 730 0372
515 3424
Margit Suuroja vanemkonsultant (Euroopa teadusruumi partnerlused, ERA-NET Co-fund) 731 7360
Lauri Teppo ELi raamprogrammi konsultant
Rebekka Vedina ELi raamprogrammi konsultant 5697 6673