Teaduskommunikatsioon

Teaduskommunikatsiooni osakond töötab selle nimel, et teadusel ja teadlaskonnal oleks innustunud järelkasvu. Pakume tuge kõigile, kelle tegevused on suunatud noorte inimeste teaduse ja tehnoloogia juurde toomisele, valdkonna vastu huvi tekitamisele ja hoidmisele.

Teaduskommunikatsiooni strateegia 2020-2035 Eesti teab

Riiklikud tunnustused ja konkursid

Õpilaste uurimistöödele ja probleemipõhisele õppele väljundi andmiseks korraldame iga-aastaselt noorte leiutajate ning õpilaste ja üliõpilaste teadustööde riiklikke konkursse. Kasvatusteadusliku uurimistöö esile tõstmiseks ja laiemale sihtgrupile tutvustamiseks toimub haridusteaduslike tööde riiklik konkurss ja selle tulemusi kokkuvõttev haridusteaduste konverents.

Selleks, et väärtustada teaduse populariseerimist, tunnustab Eesti riik alates 2006. aastast silmapaistvamaid üksikisikuid ja asutusi teaduse populariseerimise riikliku auhinnaga. Konkursi kõrgeimaks autasuks on Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.

Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria väärtustamine noorte seas ning ühiskonnas laiemalt

Oleme teadus- ja tehnoloogiapakti koordinaatoriks. Tegemist on koostööleppelise algatusega erinevate osapoolte vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimiseks, valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmiseks ning selles vallas töötamise väärtustamiseks. Koordinaatorina kutsume pakti partneriks kõiki huvitatud osapooli ning aitame üldhariduskoolidel ja ettevõtetel üksteist leida ning koostööd teha.

Uurimusliku ja probleemipõhise õppe toetamiseks korraldame koolitusi uurimistööde ning noorte leiutajate juhendajatele. Kõrgel tasemel uurimistöö tegemiseks koostöös teadlasest juhendajaga oli kuni 2018. aastani võimalik õpilastel taotleda noore uurija stipendiumi. Noorte teadushuvi tekkimiseks toetame teadushuvihariduse arengut, mitmekesistumist ja paremat kättesaadavust.

Panustame loodusteaduslike teadmiste tutvustamisesse meedias, näiteks jõuab Teadusagentuuri algatusena vaatajateni teadusvõistlusmäng „Rakett 69″; arendame teadlaste ja inseneride karjääri tutvustavat portaali www.miks.ee ning anname välja populariseerijate tegevusi kajastavat miks.ee uudiskirja. Teaduse populariseerijate koostöö toetamiseks toimub igal aastal temaatiline suvekool ja teaduskommunikatsiooni konverents. Teaduse populariseerimise projektikonkursi kaudu rahastame teadust ja tehnoloogiat populariseerivaid ettevõtmisi.

Paljudest meie poolt elluviidud ja toetatud tegevustest saab ülevaate kevaditi toimuval õpilaste teadusfestivalil.