miks.ee

 

Miks.ee on platvorm, mis ärgitab noori tegelema teaduse ja maailma avastamisega pakkudes selleks inspireerivat ja motiveerivat sisu ning praktilisi materjale ja jagab infot võimaluste kohta enda proovilepanekuks (nt erinevatel konkurssidel, võistlustel vms). Meie visioon on näidata, et teadus on parim viis maailma uurimiseks ja mõtestamiseks. Meie missiooniks on parandada noortele suunatud LTT ja inseneeria valdkonna info kättesaadavust. Aitame muuta teaduslikku maailmavaadet mõistetavaks ning oluliseks võimalikult paljude noorte seas.

Kellele?

Pakume noortele palju huvitavat lugemist ning materjale, mis aitavad arendada ennast erinevates valdkondades. Portaalist leiab põnevaid isikulugusid, aga ka materjale sellest, kuidas koostada uurimistööd alates teema valimisest kuni posterettekande tegemiseni. Noorte avastamisteekonna olulised toetajad on ka õpetajad, lapsevanemad ja partnerid, kes leiavad kodulehelt materjale kooli- ja huviõppe toetamiseks ning arendamiseks. Inspiratsiooni saab koguda näiteks parimatest praktikatest, teaduse ja inseneeria populariseerijatelt.

Õpetajatele oleme portaali koondanud infot uurimusliku ja probleemipõhise õppe ja teadushuvihariduse kohta, näiteks leiab sealt õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde lühikokkuvõtted, leiutamise juhendamise materjale ning ettevõtete poolt tulnud uurimisteemasid. LTT valdkonna portreelood huvitavatest isikutest ja projektidest on samuti õpetajale abiks, et piltlikult näidata koolis õpetatava seost töömaailmaga.

Partnerile ning kõigile LTT valdkonna populariseerimisest huvitatutele tutvustame portaalis valdkonnas tegutsejaid ning kajastame koolide ja ettevõtete koostöö erinevaid võimalusi. Parimate praktikate näiteid leiavad ka kohalike omavalitsuste ja ettevõtete töötajad. Läbi erinevate projektinäidete ja artiklite saavad huvilised mõtteid, kuidas oma tegevustes edasi areneda. LTT valdkonna infolevile aitab kaasa sündmuste kalender ja Facebooki  grupp “Teaduse populariseerijad”.

Kuidas?

Miks.ee portaali sisu ja tegevused lähtuvad suuresti Sihtasutus Kutsekoda OSKA analüüsil, milles antakse suunitlused tuleviku tööjõu vajaduse kohta järgmise kümne aasta jooksul. Seetõttu aitab OSKA õppida ja õpetada Eest majanduse areneks vajalikke valdkondi. Näiteks on suurenenud kasv IKT- spetsialistide, tehnikute, mehhatroonikute ja inseneride vastu.

Ole miks.ee tegemistega kursis iga päev!

Saa iga päev midagi uut teada ja jälgi meid sotsiaalmeedias:

TELLI SIIN endale ka igakuine miks.ee uudiskiri. Miks? Siin on sulle neli head põhjust

  1. Oled kursis konkursside, konverentside ja ürituste infoga. Uudiskirja vahendusel jagame aegsasti infot Teadusagentuuri poolt korraldatavate konkursside ja ürituste kohta nagu Õpilasleiutajate riiklik konkurss, Õpilaste teadustööde riiklik konkurss, Õpilaste teadusfestival ja palju muud,
  2. Saad inspiratsiooni huvitavatest persoonilugudest. Intervjuud ja artiklid annavad täiendavat teavet, laiendavad silmaringi, aitavad noortele läbi huvitava spetsialisti tegemiste või ettevõtmise seletada õppeainega seonduvat.
  3. Sinuni jõuab värske info meie koostööpartneritelt üle Eesti.
  4. Ideed ja materjalid õppetegevuse rikastamiseks! Jagame erinevaid abimaterjale uudiskirja vahendusel! Olgu selleks siis Rakett69 saadetes lahendatud ülesanded, mis ainekavadega seostatud, näidisõppekavad huvitegevusega alustamiseks, koostöövormide kirjeldused õppetegevusse kooliväliste partnerite kaasamiseks või www.inseneeriapuu.ee veebileht noorte karjääriteadlikkuse toetamiseks.

Lisainfo:

Kadri Martin
Kommunikatsioonispetsialist
kadri.martin@etag.ee
7 300 339