Sihtrühmad

Eesti Teadusagentuuri tegevused peavad silmas seitsme peamise sihtrühma huve.

  • Nõustame teadlasi ja pakume neile toetusi uurimisprojektide läbiviimiseks ning enesetäiendamiseks.
  • Toetame teadus- ja riigiasutusi teadustööga seotud personali palkamisel, rakendusuuringute tellimisel ning korraldamisel.
  • Üliõpilasi ootame osalema üliõpilaste teadustööde ja haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil
  • Kooliõpilasi ootame osalema õpilaste teadustööde ja õpilasleiutajate  konkursil ning õpilaste teadusfestivalil. Karjäärivalikul abistavad noori teadusportaal miks.ee ning Inseneeria puu
  • Õpetajatele pakume enesetäiendamisvõimalusi ja õppematerjale sh teadushuvihariduses
  • Ettevõtjad saavad tuge, et nutika spetsialiseerumise valdkondades teha koostööd teadlastega. Samuti kutsume ettevõtjad panustama koolihariduse mitmekesistamisse, tutvustades koostöövõimalusi.
  • Toetame ja tunnustame teaduse populariseerijaid, et tublidel Eesti teadlastel ja õpetajatel oleks järelkasvu ning ühiskonnas leviks teaduspõhine mõtteviis.