Publikatsioonid

Aastaraamatud | Evalveerimisraportid | Uuringud | Kogumikud| Strateegiad| Grandiprojektide tulemuste kogumikud

Aastaraamatud

UUS! Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2021 (2022)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2020 (2021)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2019 (2020)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2018 (2019)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2017 (2018)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2016 (2017)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2015 (2016)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2014 (2015)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2013 (2014)

Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2012 (2013)

Grandiprojektide tulemuste kogumikud

UUS! “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2020” PDF-formaadis ja Issuu platvormil

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2019” PDF-formaadis ja Issuu platvormil

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018” PDF-formaadis ja Issuu platvormil

“Eesti teadus”

UUS! Eesti teadus 2022  (2022)  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena  (DOI)

Eesti teadus 2019  (2019)   Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)

Ingliskeelne kogumik on kättesaadav siit  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena inglise keeles (DOI)

Eesti teadus 2016 (2016) Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)

Ingliskeelne kogumik on kättesaadav siit

Varasemad ülevaatekogumikud Eesti teadusest on kättesaadavad siit eesti keeles ning siit inglise keeles

Strateegiad

Teaduskommunikatsiooni strateegia 2020-2035 Eesti teab

Evalveerimisraportid

Korralise evalveerimise 2017 tulemused

Tartu Ülikooli eesti keele, kultuuri ja ajaloo professuuride sihtevalveerimise raport (2016)

Õigusteaduste (2009-2014) sihtevalveerimise raport (2015)

IKT teaduste (2009-2014) sihtevalveerimise raport (2015)

Energeetikaalaste uuringute (2008-2012) sihtevalveerimise raport (2014)

Ehitusteaduste (2008-2012) sihtevalveerimise raport (2014)

Kasvatusteaduste (2007-2011) sihtevalveerimise raport (2013)

Taimekasvatuse ja mullateaduste (2006-2010) sihtevalveerimise raport (2012)

Riikliku programmi Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010) sihtevalveerimise raport (2011)

Riiklike programmide „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004−2008)“ ning „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004−2008)“ sihtevalveerimise raport (2011)

Uuringud

Nutika spetsialiseerumise ülevaated

Ülevaade personaalsetest uurimistoetustest (2017)

Eesti teadustöötajate keskmine brutokuupalk (2017)

Ülevaade konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017 (2017)

Ülevaade ülikoolide pingeridadest (2017)

Ülevaade teaduse mainet Eestis käsitlevatest uuringutest (2016)

Ülevaade OECD teaduse, tehnoloogia ja tööstuse teemalistest raportitest 2014-2015 (2016)

ETAgi käivitamise ja Eesti teaduse rahastamissüsteemi reformi tagasisideuuring TNS Emor (2015)

Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib? Epp Tohver, Anne Niinepuu, Tiia Kõnnussaar, Indrek Kõre, Helen Toom (2015)

Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE projektide raames valminud raportid ja analüüsid

Teadustöö majanduslike mõjude avaldumine Eestis premeeritud tehnoloogiaid hõlmavates sektoraalsetes innovatsioonisüsteemides Kadri Ukrainski, Jaan Looga, Aivo Ülper (2015)

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse rahastamise instrumendid 2014 – 2020 (2014)

Baasfinantseerimise kasutamise analüüs 2005-2013 Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur (2014)

Eesti korraliselt evalveeritud teadusasutuste publikatsioonide näitajad 2003-2012 (2014)

KESTA aruanded

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis Poliitikauuringute Keskus Praxis (2013)

Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis Patendibüroo Ustervall (2012)

Peer Review Practices Ülle Must, Oskar Otsus, Marcus Denton, Arto Mustajoki, Taavi Tiirik (2012)

Evaluation in Research and Research Funding Organisations: European Practices European Science Foundation (2012)

Muud kogumikud ja infomaterjalid

Kokkuvõte “Eesti osalus raamprogrammis “Euroopa horisont 2020” (2021)

Raamat „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas” (2020) (DOI)

Huviharidusele raamat „Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat” (2020) (DOI),

Raamat “Kvaliteetsem teadushuviharidus” (2019)(DOI)

Eesti teadustaristu teekaart 2019 (2019)

Teaduse populariseerimise tegevused 2017

Kohanemisprogrammi teadusmooduli koolitusmaterjalid (ENG) (2017) Materjalid on valminud projekti „Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Kohanemisprogrammi teadusmooduli koolitusmaterjalid (RUS) (2017) Materjalid on valminud projekti „Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Raamat “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.” (2015)

Eesti Teadusagentuuri tegevusi tutvustav trükis(2015)

Eesti teadustaristute teekaart 2014 (2015)

Teadushuvihariduse konverentsi kogumik. 15.11.2013

Gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid (2013)

11. õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde ja 8. Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsi ettekannete lühikokkuvõtted (2012)

An International Researcher’s Guide to Estonia (2013)

Meedia käsiraamat teadlastele (2012)