“Teadusrikas Eesti”

Grandiprojektide tulemuste kogumik “Teadusrikas Eesti” annab ülevaate põnevatest uurimisprojektidest, mida on rahastanud Eesti Teadusagentuur. Kogumiku eesmärk on näidata, kui eriilmelisi ja põnevaid teadusuuringuid Eestis tehakse ning anda ka tavalugejale lühidalt ja arusaadavalt aimu, mis olid uurimistööde eesmärgid ja miks nende tulemused on olulised.

Kogumikest leiab projekte kuuest erinevast valdkonnast: bio- ja keskkonnateadused, loodusteadused ja tehnika, terviseuuringud, põllumajandusteadused ja veterinaaria, ühiskonnateadused ja kultuur ning humanitaarteadused ja kunstid. Nende seas on nii tugevaid teadussaavutusi kui ühiskonnale olulisi tulemusi

QR-koodide taga on peidus ka hulgaliselt täiendavat põnevat lugemist vastava projektiga seotud populaarteaduslikest kirjutistest.

Enamik postritest on valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide juhtide koostöös. 2021. aastal ilmus juba kolmas “Teadusrikka Eesti” projektikogumik.

 

UUS!  “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2021 PDF-formaadis

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2020” PDF-formaadis ja Issuu platvormil

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2019” PDF-formaadis ja Issuu platvormil

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018” PDF-formaadis ja Issuu platvormil

 

Kontakt
Helen Post
Riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee