Õpetajad

Pakume abi loov- ja uurimistööde juhendamisel koordinaatorite koostöövõrgustiku kaudu ning abistame õpilasleiutajate juhendajaid. Õpetajad on oodatud oma klassidega külastama iga-aastast õpilaste teadusfestivali, kus saab näha Eesti õpilaste uurimistööde paremikku ning võtta osa meeleolukatest teaduse populariseerimise tegevustest.

Portaalist miks.ee leiab põnevaid artikleid ja karjäärilugusid erinevatest teadusvaldkondadest ning elualadelt. Kasulikke lisamaterjale tundide rikastamiseks leiab  Rakett 69 leheküljelt. ja valikkursuste õppematerjalide andmebaasist. Toetame õpilaste LTT-huvitegevust läbi teadushuvihariduse.

Õpetajad ja koolide karjäärikoordinaatorid on väga oodatud koolide ja kooliväliste partnerite koostöö seminaridele, kust saab ideid sobiva koostöövormi leidmiseks. Aitame igati kaasa koolide ja kooliväliste partnerite koostöö alustamisel ning korraldame üritusi koostöö vajalikkuse ja võimaluste alase teadlikkuse suurendamiseks nii koolide kui ettevõtete seas.

Kõigil õpetajatel on võimalik osa võtta ka haridusteaduslike tööde riiklikust konkursist või osa saada kevaditi toimuvast haridusteaduste konverentsist.