Uurimistoetused

Uurimistoetused (grandid) on mõeldud kõrgetasemeliste teadus- ja arendusprojektide ja nendega kaasnevate tegevuste rahastamiseks.

ETAGi uurimistoetusi saavad taotleda kõikides positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutustes töötavad teadlased, olenemata nende kodakondsusest või päritoluriigist. Uurimistoetusteks eraldatakse vahendid Eesti riigieelarvest.

Regulaarselt toimuvates taotlusvoorudes välja antavad uurimistoetused on:

Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib ETAG välja anda ka ühekordse taotlusvooru raames spetsiaalseteks uuringuteks mõeldud toetusi, nagu näiteks 2020. a sihtgrandid.

2023. aastal toimus teaduse tippkeskuste toetuse taotlusvoor. Toetuse eesmärk on arendada silmapaistvalt kõrge tasemega Eesti uurimisrühmade koostööd ja ühistegevust.

 

Kontakt
Helen Post
osakonnajuhataja (Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond)
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee