Lõppenud projektid

Alates 2019. aastast annab Eesti Teadusagentuur välja elektroonset kogumikku „Teadusrikas Eesti“.

Kogumik annab ülevaate eelmisel aastal lõppenud ETAGi rahastatud grandiprojektidest. Kõikide projektide lõpparuannete põhjal on koostatud postrid, mille eesmärk on erialavälisele avalikkusele lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult selgitada, mis olid uurimistöö eesmärgid ja olulisemad tulemused ja miks need tulemused on olulised. Postrid on kogumikus esitatud nelja valdkonna kaupa: loodusteadused ja tehnika, bio- ja keskkonnateadused, terviseuuringud ning ühiskonnateadused ja kultuur. Enamik postritest on valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide juhtide koostöös.

UUS! “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2022” PDF

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2021” PDF

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2020” PDF Issuu

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2019” PDF Issuu

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018” PDF Issuu

 

Kontakt
Helen Post
Riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee