Brüsseli esindus

Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus alustas tööd 2012. aasta märtsis. Esindus kuulub Eesti Teadusagentuuri Välisteaduskoostöö osakonna alla.

Esinduse tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahendite tegevusest “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““.

Esinduse peamised ülesanded

  • osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis, korraldab seminare ja koosolekuid;
  • toetab TA informatsiooni vahendamist Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsseli institutsioonide ning võrgustike vahel, kontaktide loomist ning koostöövõimaluste vahendamist ja levitamist;
  • osaleb IGLO võrgustiku algatustes ja töögruppide tegevuses;
  • osaleb Science Europe võrgustiku töös;
  • pakub Eesti TA asutustele ruume Brüsseli esinduse hoones koosolekute, seminaride jms korraldamiseks, vabade ruumide olemasolul on nende kasutamine tasuta, aga vajalik on eelnevalt registreeruda;
  • pakub stažeerimisvõimalust TA asutuste (akadeemilistele ja mitteakadeemilistele) ministeeriumite ja nende allasutuste ning teadusmahukate ettevõtete töötajatele, tagades stažööridele kontoripinna esinduses, majutuse stažööride korteris, makstes päevaraha ja hüvitades lennupiletite maksumus.
  • nõustab ministeeriume, TA asutusi jt huvilisi rahvusvahelise välisteaduskoostöö võimalustest.

 

Esinduse kontakt:
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia

Kristel Oitmaa
kristel.oitmaa@etag.ee

Telefon: +324 7065 5155
Mobiil: +372 522 8877