Brüsseli esindus

Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus alustas tööd 2012. aastal ning kuulub Eesti Teadusagentuuri Välisteaduskoostöö osakonna koosseisu.
Esinduse tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahendite tegevusest „Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine, „Mobilitas 3.0““.
Esinduse eesmärgiks on toetada ja edendada Eesti teaduse rahvusvahelist koostööd ning tutvustada Eesti teadussaavutusi Euroopa Liidu tasandil.

Esinduse tegemised

  • Osalemine Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis.
  • Informatsiooni vahendamine Eesti teadus- ja arendusasutuste ja ELi institutsioonide ning võrgustike vahel. Kontaktide loomine ning koostöövõimaluste vahendamine ja levitamine.
  • Rahvusvaheliste võrgustike (IGLOScience Europe, Põhja- ja Baltiriikide teadusagentuuride esindajate võrgustik) algatustes ja töögruppide tegevuses osalemine.
  • Seminaride, partnerlusürituste, kohtumiste ning koosolekute korraldamine Eesti alalises esinduses ELi juures Brüsselis.
  • Ministeeriumite, TA asutuste ja teiste huviliste nõustamine rahvusvahelise välisteaduskoostöö võimalustest.
  • Stažeerimisvõimaluse pakkumine Eesti ülikoolide ja teiste TA asutuste, teaduspõhiste ettevõtete, erialaliitude, ministeeriumite ja nende allasutuste töötajatele, kelle tööülesanneteks on
    muuhulgas EL-i ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud TA-projektide ja -programmide koordineerimine, administreerimine ning rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine. Tagades stažööridele kontoripinna esinduses, hüvitades majutuse, päevaraha ja lennupiletite kulud.

Esinduse kontakt:
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia

Kristel Oitmaa
kristel.oitmaa@etag.ee
Telefon: +324 7065 5155 / +372 522 8877

Carmen Kivistik
carmen.kivistik@etag.ee
Telefon: +372 53810257 / +32 473264491