Stažeerimise võimalused

Lühiajalised õppevisiidid

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste, ministeeriumite ja nende allasutuste ning teadusmahukate ettevõtete töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine ja administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAG läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kandideerimine on avatud, konkursile kandideerimine on jooksev. Stažeerimise kohtade arv on piiratud ning konkurss kestab vabade kohtade lõppemiseni.

Avalduse vorm
Sisuaruande vorm
Konkursi juhend 2022

Lisainformatsioon:

Ülle Napa
ETAGi Brüsseli esinduse juhataja
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel
E-mail: ulle.napa@etag.ee 
Telefon: +32 470 65 51 55
Mobiil: +372 527 5651

Brüsseli esinduses varem stažeerinud lühiajaliste stažööride nimekirja leiab SIIT

Püsistažöör

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avalikke konkursse püsistažööride (u 1 aasta) leidmiseks ETAGi Brüsseli esindusse.

Püsistažöör osaleb Brüsseli esinduse töös, toetades esinduse juhti tööülesannete täitmisel. Püsistažööri ülesanneteks on uudiskirjade koostamine EL teaduspoliitiliste arengute või teaduskorralduslike meetmete kohta, osalemine IGLO TA büroode võrgustiku töörühmades ja muudel valdkondlikel üritustel, memode koostamine, Brüsseli esinduse ürituste korraldamine jms.

Hetkel avatud konkursse ei ole.

Brüsseli esinduses stažeerinud püsistažöörid:

2020. aastal – Kerli Reintamm
2019. aastal – Artur Panov
2018. aastal – Ingrid Annilo
2017. aastal – Annika Eskusson
2016. aastal – Annika Eskusson
2015. aastal – Triin Tartes
2014. aastal – Taavi Loog