Teadlased

Teadlastele vahendab Eesti Teadusagentuur erinevaid uurimistoetusi, teadusalast ning administratiivse loomuga infot (ETAgi uudistelist, Välisteaduskoostöö grupp Facebookis, Research in Estonia, EURAXESS), nõu ja abi välisrahastuse taotlemisel (“Euroopa horisont”, COST) ja toetusi välissõitudeks. Koordineerime kõiki teadlasi ja teadusuuringuid puudutavaid teemasid nagu teaduseetika, avatud teadus ja soolõime.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse meede ehk SekMo. Toetus magistrikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust. Eeltingimuseks on teadlase varasem teadus- ja arendustöö kogemus või magistrikraadi kaitsmine mitte hiljem kui kolm aastat enne taotluse esitamist. Meetme eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast

Personaalne uurimistoetus aitab teadus- ja arendusasutuses töötaval teadlasel või uurimisrühmal rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevuse projekti. Eesti Teadusagentuur korraldab toetuste taotluste hindamist ning jälgib teadus- ja uurimisteemade täitmise edukust.

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist. Eesti Teadusagentuur pakub nii riigieelarvest rahastatavaid personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetusi kui vahendab riikidevahelisi mobiilsusprogramme.

Mobilitas Pluss programmist vahendame Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavaid toetusi, mida saab kasutada nii teadus- ja arendusasutuste riikidevahelise teaduskoostöö edendamiseks, teadlaskarjääri rahvusvaheliseks arendamiseks kui üleeuroopaliste teadusgrantide edukaks taotlemiseks.

Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning teadustegevuste kohta saab ülevaate Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS)  ETIS on ka uurimistoetuste ja granditaotluste esitamise ning aruannete kinnitamise keskkond.

Mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele pakub praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes Euroopa Komisjoni loodud EURAXESSi koostöövõrgustik, milles osaleb ka Eesti Teadusagentuur. Võrgustikku kuulub ligi 260 organisatsiooni 40 riigist.