Väliskoostöö

Eesti Teadusagentuur panustab teadus- ja arendustegevuse arengusse läbi mitmel tasandil toimuva koostöö. Ühelt poolt viime kokku kodu- ja välismaised teadusvõrgustikud ning soodustame teadlaste mobiilsust. Teisalt toetame teaduselu ja ühiskonna tihedamat sidumist läbi riigi, kohalike omavalitsuste, kolmanda sektori ning ettevõtlus- ja haridusasutuste vahelise koostöö innustamise. Selleks on sõlmitud osapooli kaasav teadus- ja tehnoloogiapakt, mis tagab valdkonna hariduse ja ettevõtluse kestliku arengu ning tööjõu pealekasvu.

Osalemine EL partnerlustes ja bilateraalses koostöös

Osalemine EL partnerlustes ja bilateraalses koostöös. 2013. a.
Osalemine EL partnerlustes ja bilateraalses koostöös. 2014. a.
Osalemine EL partnerlustes ja bilateraalses koostöös. 2015. a.