Arendusgrant

Arendusgrant on konkurentsipõhine uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Eksperimentaalarendus on süstemaatiline töö, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse. Arendusgrandi eesmärgiks on eksperimentaalarendusprojektide toetamise kaudu edendada tehnoloogia siiret, teadustulemuste rakendamist ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Arendusgrandi taotlemise eelduseks on taotleja eelnev uurimistöö, milles on jõutud vähemalt 4. tehnoloogilise valmiduse tasemele (humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale kohandatud TVT kirjeldus). Arendusgranti saab taotleda üheks aastaks ning grandi maht on maksimaalselt 150 000 eurot.

Arendusgrandi 2023. aasta taotlusvooru prioriteediks on Eesti rohepoliitika võtmevaldkondade edendamine. Võtmevaldkondadeks on energeetika, teadmismahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline rohemajandus, transport ja liikuvus, kestlik toidusüsteem, ringmajandus ja jäätmed, ruumiplaneerimine ja hooned, elurikkus, maakasutus ja bioressursside väärindamine ning kliimamuutustega kohanemine. Valdkonnad on välja toodud rohepoliitika ekspertrühma raportis.

 

Arendusgrandi 2023. aasta taotlusvoor on lõppenud.

 

2023. aasta taotlusvooru dokumendid:

Arendusgrandi tingimused ja kord 2023

Arendusgranditaotluste hindamise juhend 2023

Arendusgrandi juhatuse käskkiri 2023

Seletuskiri arendusgrandi tingimuste ja korra ning hindamisjuhendi juurde 2023. a taotlusvooruks

Arendusgrandi taotluse näidisvorm

 

Arendusgrandi 2023. aasta taotlusvooru eestikeelse infoseminari slaidid leiab siit.

 

 

Kontakt

Mariann Proos
vanemkonsultant (teaduse tippkeskused ja arendusgrant)
Tel 5199 7098
mariann.proos@etag.ee