Personaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendusprojekti rahastamiseks eraldatav toetus.

Teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt on kolme tüüpi grante:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

 

 

Toetusmeede Ukraina teadlaste kaasamiseks käimasolevate grandiprojektide juurde on lõppenud.
Toetus Ukraina teadlaste kaasamiseks käimasolevate grandiprojektide juurde

 

 

Uurimistoetuste aruandlus

  • Projekti rahastamise jätkamise aluseks on järgmise aasta lepingu ettevalmistamine, mis toimub kalendriaasta lõpus.
  • Nelja- ja viieaastaste projektide puhul tuleb projekti 3. aastal esitada eelneva perioodi kohta vahearuanne.

PSG ja PRG projektide vahearuande näidisvorm

  • Lõpparuanded esitatakse kahe kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

Projektide lõpparuande näidisvorm

 

Uurimistoetusele viitamine

Grandile viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Vahe- ja lõpparuannetes võetakse hindamisel arvesse vaid PUT-le viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (PXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PXX number).

Vaata ka: Soovitused uurimisprojekti tegevuste ja tulemuste tutvustamiseks avalikkusele

 

Kontaktid

Stardi- ja rühmagrandid
Eveli Laats
riiklike uurimistoetuste valdkonna juht (teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond)
Tel 51 911 737
eveli.laats@etag.ee 

Järeldoktorigrant
Margus Harak
vanemkonsultant (Mobiltas 3.0 programm, tagasipöörduva teadlase ja väljamineva järeldoktori toetused)
Tel 731 7343
margus.harak@etag.ee