PUT taotlusvoor 2022

Järeldoktori, stardi- ja rühmagrantide 2022. aasta taotlusvoor on lõppenud.

1. märtsist 31. märtsil kella 17-ni toimunud taotlusvoorus esitati kokku 341 taotlust.

Statistiline ülevaade

 

Taotlusvooru dokumendid

Juhatuse käskkiri

Juhatuse käskkirja muudatus

Seletuskiri

Tingimused ja kord Hindamisjuhend UUS! Eelarvejuhend Näidisvorm Eelarve abivahend
Järeldoktorigrant  PJG_kord  PJG_hindamine UUS! PJD, PSG ja PRG eelarvejuhend PUTJD NV
Stardigrant  PSG_kord  PSG_hindamine PSG_NV PSG_EA
Rühmagrant  PRG_kord  PRG_hindamine PRG_NV PRG_EA

 

UUS! Taotlusi hindavad eksperdikomisjonid

Taotlusvooru orienteeruv ajakava 

 

Korduma kippuvad küsimused 2022. aasta taotlusvooru kohta

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

Andmehaldusplaani soovituslik vorm 

Juhis seoses bibliomeetriliste taustaandmetega

Tehnoloogilise valmiduse tasemed (TVT)

TVT selgitused

TVT selgitused, kohandatuna humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale

 

Taotluste nõuetekohase vormistamise kontroll-lehed:

Järeldoktorigrandi taotluse kontroll-leht

Stardigranditaotluse kontroll-leht

Rühmagranditaotluse kontroll-leht

 

Uurimistoetuste 2022. aasta taotlusvooru teemaline veebinar (eesti keeles) toimus 3. märtsil.

Veebinari salvestus järeldoktori- ja stardigrandi taotlejatele

Veebinari salvestus rühmagrandi taotejatele

Veebinaride slaidiesitlus

Eelmise taotlusvooru info on leitav siin.

 

Kontakt
Helen Post
osakonnajuhataja (Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond)
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee