PUT taotlusvoor 2021

Järeldoktori, stardi- ja rühmagrantide 2021. aasta taotlusvoor on lõppenud. See toimus 1. märtsist 31. märtsi kella 17-ni 2021.

Statistiline ülevaade

 

Taotlusvooru dokumendid

Juhatuse käskkiri

Juhatuse käskkirja muutmine

Seletuskiri

Tingimused ja kord Hindamisjuhend Eelarvejuhend Näidisvorm Eelarve abivahend
Järeldoktorigrant  PJG_kord  PJG_hindamine PJG, PSG ja PRG eelarvejuhend PUTJD NV
Stardigrant  PSG_kord  PSG_hindamine PSG_NV PSG_EA
Rühmagrant  PRG_kord  PRG_hindamine PRG_NV PRG_EA

 

Korduma kippuvad küsimused 2021. aasta taotlusvooru kohta

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

Andmehaldusplaani soovituslik vorm 

Juhis seoses bibliomeetriliste taustaandmetega

Tehnoloogilise valmiduse tasemed (TVT)

TVT kirjeldused, kohandatuna humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnale

 

Taotluste nõuetekohase vormistamise kontroll-lehed:

Järeldoktorigrandi taotluse kontroll-leht

Stardigranditaotluse kontroll-leht

Rühmagranditaotluse kontroll-leht

 

Uurimistoetuste 2021. aasta taotlusvooru teemaline 15.02. toimunud veebinar (eesti keeles) on järele vaadatav siin.

Veebinari slaidiettekanne on siin.

Ingliskeelne info taotlusvooru, sh ingliskeelse veebinari kohta on leitav siin.

 

Eelmise taotlusvooru info on leitav siin.

 

Kontakt
Helen Post
osakonnajuhataja (Teadus- ja arendustegevuse rahastamise osakond)
Tel 731 7363
helen.post@etag.ee