Personaalsed uurimistoetused

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

 Taotlusvoorude kokkuvõtted:

2022. a taotlusvooru (PUT2023) kokkuvõte 17.05.2022 (pärast menetlusse võtmist)  Tabelid ja joonised xlsx-ina

2021. a taotlusvooru (PUT2022) kokkuvõte 04.01.2022 (pärast otsuste tegemist) Tabelid ja joonised xlsx-ina

2021. a taotlusvooru (PUT2022) kokkuvõte 15.06.2021   (pärast menetlusse võtmist)  Tabelid ja joonised xlsx-ina

2020. a taotlusvooru (PUT 2021) kokkuvõte_06.01.2021 (pärast otsuste tegemist)

 

2.1-2.3 andmed: Algandmed

2.1. Uurimistoetuste väljamakstud rahaline maht 2018-2022

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 07.01.2022.

 

2.2. Eraldatud grantide arvu osakaal taotlustest (edukuse %) granditüüpide ja aastate lõikes 

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 07.01.2022.

 

2.3. Uute taotluste ja uute eraldatud toetuste arvud 2018-2022

Allikas: Eesti Teadusagentuur; andmed seisuga 07.01.2022.

 

 


Lehekülge viimati uuendatud 17.05.2022.

Kontakt

Kristina Laurand
analüüsiosakond, osakonnajuhataja
Tel 730 0371
Kristina.Laurand@etag.ee