Rahastamise üldpilt

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) rahastamise allikatest ja kulutustest nii aastate lõikes kui ka võrdluses teiste Euroopa riikidega.

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

Andmed: TA rahastamise üldpilt

1.1. TA rahastamine Eestis ja kogukulud (mln EUR), 2022

Allikad: Statistikaamet (andmed seisuga 01.12.2023). ETAGi arvutused.

1.2. Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi eelarve ja selle põhikomponendid 2016-2024

 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 05.01.2024)

1.3. Baasfinantseerimise ja riiklike uurimistoetuste proportsioonid 2009-2024

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 27.02.2024), ETAGi arvutused.

1.4. TA kulude osakaal SKP-st (%) Eestis ja võrdlusriikides, 2013-2022

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 08.12.2023). ETAGi arvutused.

1.5.  Valitsuse poolt finantseeritud TA kulutuste osakaal (% TA kuludest kokku), 2013-2021

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 08.12.2023). ETAGi arvutused.

1.6. TA kulutuste jagunemine avaliku ja erasektori vahel (% SKP-st), Euroopa riikides, 2022

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 08.12.2023). ETAGi arvutused.

1.7. Avaliku sektori TA kulutused (mln EUR, % SKP-st) ja uurimistoetuste ning baasfinantseerimise osakaal selles 2016-2023

Allikad: Statistikaamet (andmed seisuga 27.06.2024), Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 06.01.2023). ETAGi arvutused.


Lehekülge viimati uuendatud 28.06.2024.

Kontakt:

Kadri Raudvere Maarja Sillaste
analüütik analüütik
5698 1582 730 0371
kadri.raudvere@etag.ee maarja.sillaste@etag.ee