Eesti teadlaste arv, palk ja hariduslik jaotus

Andmetabelid: tabelid

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikale (sh Eesti Teadusagentuurile)!

4.1. Eesti teadlaste arv taandatuna täistöökohtadele, 2013-2022

Allikas: Statistikaamet (tabel TD01); andmed seisuga 01.12.2023. ETAG-i arvutused.

4.2. Eesti teadustöötajate arv taandatuna täistöökohtadele, 2013-2022

Allikas: Statistikaamet (tabel TD01); andmed seisuga 01.12.2023. ETAG-i arvutused.
* Teadustöötajate määratlus hõlmab lisaks teadlastele ja inseneridele TA-ga seotud tehnikuid ja abitööjõudu.

4.3. Eesti teadustöötajate keskmine palk, 2013-2022

Allikas: Statistikaamet (tabelid TD050, TD01, PA111); andmed seisuga 01.12.2023. ETAG-i arvutused.

4.4. Doktorikraadiga Eesti teadustöötajate osakaal avalikus sektoris, 2013-2022

Allikas: Statistikaamet (tabel TD072), andmed seisuga 01.12.2023. ETAG-i arvutused.
* Teadustöötajate määratlus hõlmab lisaks teadlastele ja inseneridele TA-ga seotud tehnikuid ja abitööjõudu.


Lehekülge viimati uuendatud 01.12.2023.

Kontakt:

Kadri Raudvere
analüütik
5698 1582
Kadri.Raudvere@etag.ee