2020. aasta COVID-sihtgrant

Valminud on ülevaade ETAGi COVID-sihtgrandi piloteerimisest

1.-15.07.2020 toimus erakorraline taotlusvoor sihtgrantidele SARS-CoV-2 viirusega seonduvate probleemide lahendamiseks. Toetusmeetme kogumaht on 2,24 miljonit eurot ning sellest toetati rakendusuuringuid ja eksperimentaalarendusprojekte innovaatiliste lahenduste, toote- ja teenuste prototüüpide väljatöötamiseks viies teemavaldkonnas:

  • viiruse levikut pärssivad materjalid ja pinnatöötlusvahendid;
  • uut tüüpi isikukaitsevahendid;
  • ruumide siseõhus viiruseosakeste vähendamisega seotud tehnoloogilised lahendused;
  • tervishoiusektori töökoormust vähendavad tehnoloogilised lahendused;
  • andmeanalüütikal tuginevad lahendused viiruse leviku hindamiseks ja meetmete mõju prognoosimiseks.

Vooru teemad on määratlenud Haridus- ja teadusministeerium, tuginedes Eesti Teadusagentuuri korraldatud ideekorje tulemustele.

2021.a. detsembris lõppevate uurimisprojektide vahetulemusi tutvustati 22. septembril kell 17 Tallinnas PROTO avastustehases ja 23. septembril kell 17 Tartus AHHAA teaduskeskuses. Üritused toimusid  Teadlaste Öö festivali raames. Vaata kava allpool (pildile klikkides avaneb suurem fail).

 

ETAGi 2020. a sihtgrandi taotlusvooru kokkuvõte

2020. aasta taotlusvoorus rahastatud uurimisprojektid

Taotlusvooru dokumendid

Juhatuse käskkiri 16.06.2020

Seletuskiri 16.06.2020

Tingimused ja kord Hindamisjuhend Eelarve abivahend
Sihtgrant (COVSG) COVSG kord COVSG hindamine COVSG EA

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse määratlus

Tehnoloogilise valmiduse tasemed

Tehnoloogilise valmiduse tasemed humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonnas

Juhis teaduseetika küsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Sihtgrantide eksperdikomisjon

 

18.06.2020 kell 15-17 toimus sihtgrandi taotlemisest huvitatutele veebinar (eesti keeles). Veebinar on järelvaadatav siin.

Veebinari slaidiettekanne.

 

Vt ka Haridus- ja Teadusministeeriumi 25. mai 2020 pressiteade