ETF grandid

Sihtasutuse Eesti Teadusfondi (ETF) tegevuse uurimistoetusi ehk grante eraldati avaliku konkurssi alusel kindla uurimisprojekti täitmiseks alus- ja/või rakendusuuringute vallas. Grantide andmise sätestas teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus.  Alates 2012. aastast enam uusi ETF grante ei anta. ETF grante asendab uue rahastusmehhanismina personaalne uurimistoetus.

ETF grandi taotlemine toimus vastavalt ETF nõukogu poolt kinnitatud juhendile. Aruandlus koosnes finantsaruandest, vahearuandest (mitmeaastased projektid) ja lõpparuandest. Vastavalt teadus-ja arendustegevuse korralduse seadusele jätkusid kõik enne 2012. aastat väljaantud grandid samadel tingimustel kuni rahastamisperioodi lõpuni. Vastavad juhendid ja eeskirjad on leitavad allpool.

Taotlusvooru dokumendid

Grandi taotlemise juhend 2012

Grandiprojekti eelarve eeskiri 2012

Taotluste menetlemise eeskiri

Vaiete esitamise ja lahendamise kord

Finantsaruanne

Soovitused finantsaruande esitamiseks

Lõpparuanne

ETF grandi lõpparuande koostamise juhend

ETF grandi lõpparuande hindamise juhend

ETISe vormide näidised

Lepingu näidis

Finantsaruande vormi näidis

Lõpparuande vormi näidis

Vahearuande vormi näidis